Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat de Promoció i intervenció socioeducativa en persones amb discapacitat


Aquest Certificat de professionalitat et capacita per: Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l’equip interdisciplinari, utilitzant o generant, en el seu cas, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social, processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies

Codi Curs
5785

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
24/03/2020

Data Fi
31/07/2020

Hores teòriques
410 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

TARDA

Codi Curs: 5785

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 24/03/2020

Data Fi: 31/07/2020

Hores teòriques: 410 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives subvencionades de les persones desocupades.

- El participant d’aquesta acció formativa sense cost desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Descripció

C1: Detectar recursos socials i comunitaris considerant la seva procedència i característiques, en funció de les necessitats tipus del col·lectiu d'intervenció.
C2: Aplicar les estratègies i pautes de disseny i generació de recursos socials i comunitaris relacionant-los amb l'atenció a les necessitats de persones amb discapacitat, des d'un enfocament d'intervenció centrat en la persona.
C3: Incorporar els recursos socials i comunitaris coneguts en intervencions socioeducativas amb persones amb discapacitat, garantint les sinergies i la qualitat del servei a prestar.
C4: Aplicar tècniques de transmissió i informació per a persones implicades (usuaris, famílies i equip interdisciplinari), sobre recursos socials i comunitaris, i les seves possibilitats, indicant la forma de fer partícips a aquestes
C1: Proposar processos d'organització d'accions d'acompanyament a persones amb discapacitat en activitats diverses analitzant programacions on puguin inserir-se
C2: Analitzar processos d'acompanyament a persones amb discapacitat identificant la forma de consensuar-los amb aquestes per aconseguir la seva motivació i compromís de participació en el desenvolupament d'activitats.
C3: Aplicar tècniques d'acompanyament a persones amb discapacitat en la realització d'activitats, tant individuals com grupales
C1: Identificar els criteris per a la delimitació de suports que requereixen les persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure, valorant la seva intensitat i característiques en funció dels col·lectius destinataris.
C2: Elaborar intervencions d'integració de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure reconeixent les funcions de cada membre de l'equip interdisciplinari, entenent aquest com a eix vertebrador de tota la intervenció
C3: Aplicar criteris d'anàlisis i cerca de recursos d'oci i temps lliure en l'entorn comunitari, tenint en compte les seves característiques en funció de les necessitats de persones amb discapacitat.
C4: Analitzar i organitzar un entrenament d'habilitats i estratègies per a l'ús eficaç de recursos d'oci i temps lliure, per la persona amb discapacitat.
C5: Establir la forma de promoure conductes afectiu-sexuals sanes i saludables en espais d'oci i temps lliure, contribuint al ple desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat
C1: Establir programes d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i d'alfabetització tecnològica a partir de la consideració de necessitats de les persones destinatàries, reconeixent i explicant la forma de realitzar-ho en equip interdisciplinari
C2: Aplicar tècniques d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques per a persones amb discapacitat conforme a un programa previst i en col·laboració amb professionals de nivell superior
C3: Valorar els avantatges que aporten a la persona amb discapacitat la utilització de les noves tecnologies proposant sessions de sensibilització i maneig d'aquestes, que reforcin i potenciïn la seva motivació per elles
C1: Discriminar les característiques de les famílies de persones amb discapacitat que s'han de considerar, proposant la forma de recollir informació sobre aquestes per valorar les seves necessitats i determinar els suports i accions que requereixen
C2: Analitzar processos de foment de l'autonomia personal de la persona amb discapacitat en la seva família promovent el desenvolupament ple de les seves capacitats, independència i normalització
C3: Analitzar accions d'orientació i suport a famílies de persones amb discapacitat en situacions d'estrès emocional o problemàtica puntual derivada d'aquesta situació, relacionant les mateixes amb la intervenció en equip interdisciplinari
C4: Proposar i analitzar accions de mediació per donar resposta a possibles necessitats i dificultats entre la persona amb discapacitat i la seva família, a nivell de comunicació
C5: Identificar recursos comunitaris per a famílies de persones amb discapacitat que millorin la qualitat de vida dels seus membres

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls:
MF1448_3 RECURSOS SOCIALS I COMUNITARIS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT.
MF1449_3 ACOMPANYAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN
ACTIVITATS PROGRAMADES.
MF1450_3 PROCESSOS D'INCLUSIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
EN ESPAIS D'OCI I TEMPS LLIURE.
MF1451_3 ENTRENAMENT EN ESTRATÈGIES COGNITIVES BÀSIQUES I
ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA A PERSONES AMB DISCAPACITAT.
MF1452_3 INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Calendari. Dates i horaris

 • MAR - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  15:30 20:30
 • 25
  15:30 20:30
 • 26
  15:30 20:30
 • 27
  15:30 20:30
 • 28
 • 29
 • 30
  15:30 20:30
 • 31
  15:30 20:30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ABR - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 30
 • 31
 • 1
  15:30 20:30
 • 2
  15:30 20:30
 • 3
  15:30 20:30
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  15:30 20:30
 • 15
  15:30 20:30
 • 16
  15:30 20:30
 • 17
  15:30 20:30
 • 18
 • 19
 • 20
  15:30 20:30
 • 21
  15:30 20:30
 • 22
  15:30 20:30
 • 23
  15:30 20:30
 • 24
  15:30 20:30
 • 25
 • 26
 • 27
  15:30 20:30
 • 28
  15:30 20:30
 • 29
  15:30 20:30
 • 30
  15:30 20:30
 • 1
 • 2
 • 3
 • MAI - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  15:30 20:30
 • 5
  15:30 20:30
 • 6
  15:30 20:30
 • 7
  15:30 20:30
 • 8
  15:30 20:30
 • 9
 • 10
 • 11
  15:30 20:30
 • 12
  15:30 20:30
 • 13
  15:30 20:30
 • 14
  15:30 20:30
 • 15
  15:30 20:30
 • 16
 • 17
 • 18
  15:30 20:30
 • 19
  15:30 20:30
 • 20
  15:30 20:30
 • 21
  15:30 20:30
 • 22
  15:30 20:30
 • 23
 • 24
 • 25
  15:30 20:30
 • 26
  15:30 20:30
 • 27
  15:30 20:30
 • 28
  15:30 20:30
 • 29
  15:30 20:30
 • 30
 • 31
 • JUN - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 1
 • 2
  15:30 20:30
 • 3
  15:30 20:30
 • 4
  15:30 20:30
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  15:30 20:30
 • 9
  15:30 20:30
 • 10
  15:30 20:30
 • 11
  15:30 20:30
 • 12
  15:30 20:30
 • 13
 • 14
 • 15
  15:30 20:30
 • 16
  15:30 20:30
 • 17
  15:30 20:30
 • 18
  15:30 20:30
 • 19
  15:30 20:30
 • 20
 • 21
 • 22
  15:30 20:30
 • 23
  15:30 20:30
 • 24
 • 25
  15:30 20:30
 • 26
  15:30 20:30
 • 27
 • 28
 • 29
  15:30 20:30
 • 30
  15:30 20:30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • JUL - 2020
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 29
 • 30
 • 1
  15:30 20:30
 • 2
  15:30 20:30
 • 3
  15:30 20:30
 • 4
 • 5
 • 6
  15:30 20:30
 • 7
  15:30 20:30
 • 8
  15:30 20:30
 • 9
  15:30 20:30
 • 10
  15:30 20:30
 • 11
 • 12
 • 13
  15:30 20:30
 • 14
  15:30 20:30
 • 15
  15:30 20:30
 • 16
  15:30 20:30
 • 17
  15:30 20:30
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
  15:30 20:30
 • 23
  15:30 20:30
 • 24
  15:30 20:30
 • 25
 • 26
 • 27
  15:30 20:30
 • 28
  15:30 20:30
 • 29
  15:30 20:30
 • 30
  15:30 20:30
 • 31
  15:30 20:30
 • 1
 • 2

Requisits

a) Estar en possessió del Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé  haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre

Certificat de Professionalitat de Promoció i intervenció socioeducativa en persones amb discapacitat

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15