Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat d'Interpretació i educació ambiental


Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar a les persones per a contribuir a la conservació i millora ambiental.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
12975

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
27/06/2022

Data Fi
15/11/2022

Hores teòriques
460 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

Modalitat presencial

Codi Curs: 12975

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 27/06/2022

Data Fi: 15/11/2022

Hores teòriques: 460 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d'atur.

Aquesta acció formativa està vinculada a la concessió de la subvenció per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP – EMT/2666/2021, de 3 d’agost). En aquest moment estem pendents de rebre la resolució final de la mateixa

Descripció

C1: Reconèixer les tècniques d'orientació en el medi.

C2: Analitzar els recursos de l'entorn disponibles per la realització d'una activitat medioambiental.

C3: Analitzar les infrastructures de l'entorn disponibles per la realització d'una activitat mediambiental.

C4: Aplicar les tècniques de suport vital bàsic segons el procediment establert.

C5: Efectuar els procediments elementals d'assistència a l'accidentat.

C1: Reconèixer els diferents elements abiòtics, que composen el medi ambient.

C2: Reconèixer els diferents elements biòtics que composen el medi ambient.

C3: Reconèixer els diferents elements antròpics que composen el medi ambient.

C4: Principis fonamentals d'ecologia.

C5: Aplicar les tècniques de documentació sobre informació ambiental.

C6: Aplicar les tècniques de difusió de l'informació ambiental.

C1: Descriure les activitats humanes que influeixen en el medi.

C2: Reconèixer a nivell local, nacional i internacional els components bàsics d'un problema ambiental; causes, agents, efectes i la seva percepció social.

C3: Identificar tècniques i mètodes elementals de sensibilització, i participació en la resolució dels problemes socioambientals.

C4: Precisar les bones pràctiques ambientals d'apliacació en els diferents sectors de l'activitat humana que afecten el medi ambient.

C5: Reconèixer els espais naturals i urbans protegits.

C6: Reconèixer la normativa ambiental bàsica vigent.

Què aprendràs?

-MF0803_3: Activitats d’orientació i desenvolupament en el medi. (100 hores)• UF0729: Orientació i traçat de recorreguts en el medi natural o urbà. (30 hores)

• UF0730: Planificació d’itineraris i conducció del grup en el medi natural o urbà. (40 hores)

• UF0731: Protecció i socors durant la conducció del grup en el medi natural urbà. (30 hores)- MF0804_3: Estructura i dinàmica del medi ambient. (100 hores)• UF0732: Elements abiòtics, biòtics i antròpics. (30 hores)

• UF0733: Ecologia i interpretació del paisatge. (40 hores)

• UF0734: Documentació i difusió d’informació ambiental. (30 hores)- MF0805_3: Activitats humanes i problemàtica ambiental. (100 hores)• UF0735: Impacte ambiental en les activitats humanes. (40 hores)

• UF0736: Bones pràctiques ambientals en la solució de la problemàtica socio- ambiental. (30 hores)

• UF0737: Recursos naturals i socials pel desenvolupament de la interpretació i educació ambiental. (30 hores)- MF0806_3: Programes d’educació ambiental. (120 hores)• UF0738: Educació ambiental i àmbits d’aplicació. (40 hores)

• UF0739: Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió. (40 hores)

• UF0740: Execució de programes i activitats d’educació ambiental. (40 hores)-FCO: Formació Complementària: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (20 h)-MP0155: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Interpretació i Educació Ambiental. (80 h)

Metodologia

L'horari del curs serà de 9 a 15h

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

a) Estar en possessió del Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.

b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre

Certificat de Professionalitat d'Interpretació i educació ambiental

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15