Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat de Gestió de trucades de teleassistència


Amb aquest curs aprendràs a rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, gestionant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris si s’escau, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació. SORTIDES PROFESSIONALS: - Teleoperador/a de teleassistència. - Operador/a de teleassistència

Codi Curs
13359

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
14/06/2022

Data Fi
06/10/2022

Hores teòriques
270 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

Modalitat presencial adaptada a aula virtual

Codi Curs: 13359

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 14/06/2022

Data Fi: 06/10/2022

Hores teòriques: 270 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades les persones en situació d'atur.

Descripció

Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, gestionant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris si s’escau, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:



MF1423_2: Atenció i gestió de trucades entrants en un servei de teleassistència. (90 hores)



MF1424_2: Emissió i gestió de trucades sortints en un servei de teleassistència. (60 hores)



MF1425_2: Maneig d'eines, tècniques i habilitats per a la prestació d'un servei de teleassistència. (80 hores)



MP0416: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de: Gestió de trucades de teleassistència (80 hores)

Metodologia

En aquesta modalitat podràs fer la formació des de casa amb sessions en directe de 15.30h a 20.30h a través de la plataforma teams. Com a presencialitat hi haurà els exàmens finals de mòdul formatiu i les tutories obligatòries que marca el propi certificat de professionalitat. L’assistència serà obligatòria del 75% per obtenir l’Apte i en cas de falta caldrà justificar-la.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:



- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)

- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional 

- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.



Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre

Certificat de Professionalitat de Gestió de trucades de teleassistència

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15