Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat de Gestió Integrada de Recursos Humans

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.