Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat de Confecció i Publicació de pàgines web


Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
18346

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
15/11/2023

Data Fi
30/05/2024

Hores teòriques
520 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

MODALITAT PRESENCIAL MATINS BORSA DE CANDIDATS RESTEM A L’ESPERA DE LA RESOLUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ / 100% SUBVENCIONAT

Codi Curs: 18346

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 15/11/2023

Data Fi: 30/05/2024

Hores teòriques: 520 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritària la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d'atur.
Aquesta acció formativa està vinculada a la concessió de la subvenció per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Restem a l’espera de la seva resolució

Descripció

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements,
utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i
condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d'instal·lació i
verificació de les mateixes en el servidor corresponent

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
MF0950_2: Construcció de pàgines web. (210 hores).
? UF1302: Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques. (80 hores).
? UF1303: Elaboració de fulles d'estil. (70 hores).
? UF1304: Elaboració de plantilles i formularis. (60 hores).
MF0951_2: Integració de component programari en pàgines web. (180 hores).
? UF1305: Programació amb llenguatges de guió en pàgines web. (90 hores).
? UF1306: Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web. (90 hores).
MF0952_2: Publicació de pàgines web. (90 hores).
MP0278: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Confecció i Publicació
de Pàgines Web (80 hores).

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:
- Títol de graduat en educació secundària.
- Certificat de professionalitat de nivell 2.
- Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual vols accedir.
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.
- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

- Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística en el nostre centre.

Certificat de Professionalitat de Confecció i Publicació de pàgines web

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15