Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones en el domicili (100% subvencionat)


Amb aquest curs aprendràs a ajudar en l’àmbit sociosanitari en el domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequades per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
12463

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
10/01/2022

Data Fi
07/06/2022

Hores teòriques
500 h

Hores pràctiques
120 h

0€

AULA VIRTUAL DE DL A DV DE 9 A 14H EXÀMENS I TUTORIES PRESENCIALS

Codi Curs: 12463

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 10/01/2022

Data Fi: 07/06/2022

Hores teòriques: 500 h

Hores pràctiques: 120 h

Preu: 0€

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives subvencionades de les persones que en algun moment de la pandèmia de la COVID19 (o sigui des del 13/03/2020) hagin estat en situació d’ERTO (no cal que ara hi estiguin) i els treballadors ocupats, però també hi podran participar un percentatge de persones desocupades.

- El participant d’aquesta acció formativa sense cost desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

- Treballarà en l'àmbit públic o privat, en serveis d’atenció domiciliària. Podrà desenvolupar la seva activitat professional dins el sector de prestació de serveis socials a persones en el domicili de caràcter social.

Descripció

Ajudar en l'àmbit sòcio-sanitari en el domicili a persones amb especials necessitats

de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats

per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170 hores)UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènico-sanitària de les

persones dependents. (70 hores).UF0120: Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al

domicili. (50 hores).UF0121: Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones

dependents al domicili. (50 hores).MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 hores)UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en

domicili. (80 hores)UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. (50 hores).UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb la persona depenent i el seu

entorn. (80 hores)MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100 hores)UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones

dependents. (60 hores)UF0126: manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

(40 hores)MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a

persones al domicili. (120 hores)

?

?

Metodologia

En aquesta modalitat podràs fer la formació des de casa amb sessions en directe de 9h a 14h a través de la plataforma teams. Com a presencialitat només hi haurà els exàmens finals de mòdul formatiu i les tutories obligatòries que marca el propi certificat de professionalitat. L’assistència serà obligatòria del 75% per obtenir l’Apte i en cas de falta caldrà justificar-la.

Titulacions

Certificat de Professionalitat subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

ROSA JULIA VERA POLO

MARGARITA MARTÍ DELCOR

EVA CARULLA OLLER

Llengua Materna

JOSEP BORRÀS IBAÑEZ

NÚRIA SÁNCHEZ BESORA

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:
- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’última opció cal que realitzin una prova d’accés en el nostre centre

Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitaria a persones en el domicili (100% subvencionat)

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15