Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials en modalitat de Teleformació


ertificat de Professionalitat en modalitat de Teleformació. La Teleformació és una modalitat formativa que es recolza principalment en un campus virtual amb continguts interactius i multimèdia que ofereixen una formació dinàmica i innovadora. Dins dels programes hi ha un percentatge d’hores presencials on s’incorporen pràctiques, dinàmiques vivencials i tutories de seguiment de la formació.

Codi Curs
4906

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Semipresencial

- ,

Data Inici
01/11/2019

Data Fi
31/12/2019

Hores teòriques
370 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

Modalitat Online

Codi Curs: 4906

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Semipresencial

Adreça:

Data Inici: 01/11/2019

Data Fi: 31/12/2019

Hores teòriques: 370 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

- Es considerarà prioritària la participació en les accions formatives de les persones en actiu
- El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
- Treballarà en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia. Podrà desenvolupar la seva activitat professional dins el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

Descripció

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Què aprendràs?

Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
MF1016_2: Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores).
UF0127: Suport en la recepció i acollida en institucions de persones dependents (30 hores).
UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions (70 hores).
MF1017_2: Intervenció en l'Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 hores).
MF1018_2: Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70 hores).
MF1019_2: Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130 hores)
UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30 hores).
UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en Institucions (50 hores).
UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50 hores).
MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

metodologia

La Teleformació és una metodologia basada en les noves tecnologies que permet aprendre al ritme d'un mateix i construir coneixement col·lectiu mitjançant la interacció amb els altres a través de diversos canals i eines de comunicació que ofereix la plataforma.
Les noves tecnologies aplicades a la formació obren un ventall de possibilitats a l'alumnat i desenvolupen competències transversals com la cooperació, la creativitat, la recerca, la comunicació i la planificació, entre d'altres.
Per a més informació veure la fitxa adjunta

Requisits

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir: ? Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB) ? Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir. ? Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional ? Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. ? Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. A més, haurà de satisfer una sèrie de requisits de destreses mínimes respecte a l'entorn en línia. Segons s'estableix en l'art. 6.2 de l'Ordre ESS / 1897/2013, de 10 d'octubre pel qual es regulen els certificats de professionalitat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuari de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa. A aquest objecte, abans de l'inici de l'acció formativa, se li facilitarà l'accés a la plataforma virtual i les seves instruccions d'ús, i es comprovarà que és capaç d'utilitzar les eines necessàries per seguir la formació a través de la mateixa.

Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials en modalitat de Teleformació

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15