Troba el teu curs

Certificat de Professinalitat de Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals


Amb aquest curs aprendràs a dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicades a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col·laboradors al seu càrrec, dinamitzant projectes culturals, establint accions vinculades a les estratègies de mercat i implicant a xarxes associatives culturals.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
14838

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
19/04/2023

Data Fi
29/09/2023

Hores teòriques
440 h

Hores pràctiques
80 h

100% SUBVENCIONAT

Modalitat presencial MATINS adaptada a aula virtual

Codi Curs: 14838

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 19/04/2023

Data Fi: 29/09/2023

Hores teòriques: 440 h

Hores pràctiques: 80 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d'atur.

Aquesta acció formativa està vinculada a la concessió de la subvenció per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – FOAP – EMT/2167/2022, de 29 de juny). Restem a l’espera de la seva resolució

Descripció

Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicades a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col·laboradors al seu càrrec, dinamitzant projectes culturals, establint accions vinculades a les estratègies de mercat i implicant a xarxes associatives culturals.

Què aprendràs?

MF1431_3: Programacions culturals. (170 hores)

• UF1421: Política i gestió cultural. (40 hores)

• UF1422: Programació i avaluació aplicades a la gestió cultural (90 hores)

• UF1423: Recursos de la programació cultural (40 hores)

MF1432_3: Projectes d’animació cultural. (150 hores)

• UF1424: Desenvolupament de projectes d’animació cultural (70 hores)

• UF1425: Xarxes associatives culturals (80 hores)

MF1433_3: Màrqueting cultural. (80 hores)

MP0303: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de: Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals (80 hores)

Metodologia

En aquesta modalitat podràs fer la formació des de casa amb sessions en directe de 9h a 14h a través de la plataforma teams. Com a presencialitat hi haurà els exàmens finals de mòdul formatiu i les tutories obligatòries que marca el propi certificat de professionalitat. L’assistència serà obligatòria del 75% per obtenir l’Apte i en cas de falta caldrà justificar-la.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:
a) Estar en possessió del Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .
d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’opció F cal que realitzin una prova d’accés en el nostre centre

Certificat de Professinalitat de Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15