Troba el teu curs

Atenció Integral Centrada en la Persona


Des de la Fundació Pere Tarrés us informem que hem arribat a un acord amb l'entitat CSSCC (Associació de Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya). Es tracta d'un acord de col·laboració en relació amb la subvenció ofertada per CONFORCAT, per al qual s'obre convocatòria per a l'any 2023/2024 per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i a la que optarà CSSCC.

Codi Curs
20334

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
09/07/2024

Data Fi
17/09/2024

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

0€

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS EN ACTIU / 100% SUBVENCIONADA ONLINE

Codi Curs: 20334

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 09/07/2024

Data Fi: 17/09/2024

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

Descripció

OBJECTIU GENERAL

Valorar el model d’atenció centrada en la persona al territori, desenvolupant els valors, l’atenció psicosocial i les habilitats comunicatives i relacionals associades per una atenció personalitzada, assertiva, empàtica i humana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Entendre els principis i fonaments del model d’atenció integral centrada a la persona.
• Promoure una actitud col·laborativa a l'assistència funcional integral en atenció domiciliària entre serveis socials i sanitaris.
• Conèixer els requisits vinculats a l’assistència funcional integral de la complexitat i la seva posada en marxa.
• Identificar les expectatives i possibilitats de l’entorn de la persona per a realitzar una detecció de necessitats que permeti adaptar el servei.
• Reflexionar sobre la importància de coordinar-se amb altres professionals, propis o altres dispositius i serveis, per al desplegament de serveis d'atenció integrals

SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

Objectiu: Potenciar a l'alumne la responsabilitat mediambiental en l'exercici de la seva activitat professional.

Què aprendràs?

Acompanyament a les persones amb necessitats de recolzament emocional i social: Identificació de les necessitats d’acompanyament i recolzament emocional a persones amb discapacitat i en situació de dependència. La intervenció en l’acompanyament en l’entorn domiciliari i institucional. Autodeterminació/Autonomia moral d’una persona usuària.

1.Implementació del model d'atenció integrada centrada a la persona
• Què és el model ACP?

2.Integració de la visió salut, social, comunitària, judicial, i altres de serveis socials i d’atenció a les persones
• Com influeixen els entorns en el model ACP?

3. Definició de conceptes relacionats
• El vocabulari del Model ACP

4.Descripció de l'assistència funcional integral a la complexitat
• Amb quina documentació treballa el model ACP?

5.Detecció de les necessitats per a la prestació dels serveis
• Quines són les activitats significatives en el model ACP?
• Com treballa la intimitat el model ACP?

6.Especificacions de l'Atenció Integral Social i Sanitària (AISS)
• Quin és el paper dels professionals en el model ACP?

SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Marc legislatiu i normatiu
2. El medi ambient, els ciutadans i les organitzacions
3. Canvi climàtic i les seves conseqüències

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

Atenció Integral Centrada en la Persona

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15