Troba el teu curs

Atenció Integral Centrada en la Persona

OBJECTIU GENERAL Valorar el model d’atenció centrada en la persona al territori, desenvolupant els valors, l’atenció psicosocial i les habilitats comunicatives i relacionals associades per una atenció personalitzada, assertiva, empàtica i humana. OBJECTIUS ESPECÍFICS • Entendre els principis i fonaments del model d’atenció integral centrada a la persona. • Promoure una actitud col·laborativa a l'assistència funcional integral en atenció domiciliària entre serveis socials i sanitaris. • Conèixer els requisits vinculats a l’assistència funcional integral de la complexitat i la seva posada en marxa. • Identificar les expectatives i possibilitats de l’entorn de la persona per a realitzar una detecció de necessitats que permeti adaptar el servei. • Reflexionar sobre la importància de coordinar-se amb altres professionals, propis o altres dispositius i serveis, per al desplegament de serveis d'atenció integrals SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL Objectiu: Potenciar a l'alumne la responsabilitat mediambiental en l'exercici de la seva activitat professional.