Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: dislèxia.


Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
6064

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
20/05/2020

Data Fi
26/06/2020

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors

Codi Curs: 6064

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 20/05/2020

Data Fi: 26/06/2020

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu i a persones autònomes.

Descripció

Objectius generals:

-Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.


Objectius específics:

-Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
- Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila, conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia
- Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic
- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic
- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’ala
- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa
- Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra

Què aprendràs?

Concepte de dislèxia.
- Concepte de dislèxia, disgrafia i disortografia
- Bases neurològiques dels trastorns d’aprenentatge en la lectoescriptura i càlcul (LEC)

Característiques del nen dislèxic.
- Història familiar de problemes dislèxics (pares, germans, altres familiars)
- Retard a aprendre a parlar amb claredat
- Confusions en la pronunciació de paraules que s'assemblen per la seva fonètica
- Nens fins a 9 anys. Particular dificultat per a aprendre a llegir i escriure
- Nens entre 9 i 12 anys. Continus errors en lectura, llacunes en comprensió lectora.
- Nens majors de 12 anys. Tendència a l'escriptura descurada, desordenada, en ocasions incomprensible.

Diagnòstic de la dislèxia.
- Detecció de la dislèxia: símptomes.
- Identificació, avaluació i diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge de LEC
- Avaluació global i interdisciplinària.
- Informe especialitzat.

Intervenció en dislèxia.
- Dificultats d’aprenentatge i mètodes pràctics a aplicar
- Dificultats d’aprenentatge i atenció precoç
- Recursos dins de l’aula
- Recursos d’internet
- Estudi de casos
- Endarreriment del llenguatge
- Trastorns de LEC
- Atenció precoç dels trastorns de LEC
- Recursos d’Internet
- Estudis de casos

El paper dels pares en el tractament de la dislèxia

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest

Atenció a la diversitat: dislèxia.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15