Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: Dislèxia

Objectius generals: -Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia. Objectius específics: - Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica. - Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de simila,  conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia - Informar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic - Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic - Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’ala - Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèa - Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptra