Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: dislèxia.


En el curs es pretén dotar els professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia. També coneixerem i reflexionarem sobre les dificultats d'aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicarem estratègies d'intervenció a l'aula per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.

Codi Curs
14649

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
30/11/2022

Data Fi
30/12/2022

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14649

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 30/11/2022

Data Fi: 30/12/2022

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

A qui va dirigit?

Experts en l'àmbit de la dislèxia que vulguin ampliar els seus coneixements.

Descripció

- Reconèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia.

- Informar sobre les diverses formes d'identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d'edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic.

- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen/a dislèxic / a.

- Dotar de recursos als professors/es per donar suport als estudiants amb dislèxia a l'aula.

- Aplicar els mitjans adequats per afavorir l'aprenentatge mitjançant noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.

Què aprendràs?

Módulo 1: Lectura i escriptura

- La lectura

- L’escriptura

- Processos cognitius bàsicsMódulo 2: Concepte i característiques de la dislèxia

- Concepte de dislèxia

- Concepte de disgrafia

- Concepte de disortografia

- Classificació de la dislèxia

- Etiologia de la disgrafia

- Simptomatologia de la dislèxia

- Manifestacions de la dislèxia en les diferents etapes evolutivesMódulo 3: Avaluació diagnòstica global i interdisciplinar

- Anamnesi. Indicadors de la història clínicaMódulo 4: Intervenció en les dificultats de lectura i escriptura

- Ajustaments metodològics i competencials en la lectura i l'escriptura

- Suggeriments específiques per l'aula

- Procediments d'intervenció per afavorir la fluïdesa lectora

- Programes informàtics per entrenar la fluïdesa lectora i/o escriptura

- Comprensió lectoraMódulo 5: Trastorns d'aprenentatge

- Concepte de trastorn d'aprenentatge

- Atenció precoç dels trastorns d'aprenentatge

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Atenció a la diversitat: dislèxia.

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15