Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: dislèxia.

- Reconèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia. - Informar sobre les diverses formes d'identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d'edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic. - Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen/a dislèxic / a. - Dotar de recursos als professors/es per donar suport als estudiants amb dislèxia a l'aula. - Aplicar els mitjans adequats per afavorir l'aprenentatge mitjançant noves tècniques d'intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura.