Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: Autisme.


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula l'annex 1

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
6062

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
20/05/2020

Data Fi
26/06/2020

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors

Codi Curs: 6062

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 20/05/2020

Data Fi: 26/06/2020

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu i a persones autònomes. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els treballadors funcionaris d'entitats públiques.

Descripció

-Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.-Saber identificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo. -Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme. -Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

Què aprendràs?

Mòdul 1: EL TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES.

- Què és el Trastorn de l'Espectre Autista.

- Història.

- Causes.

- Nivells de gravetat.

- Característiques dels infants amb trastorn de l'espectre Autista.

- Models explicatius.Mòdul 2: Desenvolupament evolutiu del Trastorn de l'Espectre Autista.

- El Trastorn de l'Espectre Autista al llarg del cicle vital.

- Etapa infantil.

- Etapa adolescent.

- Etapa adulta.

- La vellesa.Mòdul 3: Detecció i diagnòstic.

- Detecció.

- Diagnòstic.

- Trastorns associats.Mòdul 4: ESCOLARITZACIÓ I NECESSITATS EDUCATIVES.

- L'escola inclusiva.

- Modalitats d'escolarització.

- Pla individualitzat.

- Orientacions educatives en el procés d'aprenentatge d'un infant amb TEA.Mòdul 5: INTERVENCIÓ I TRACTAMENT.

- Orientacions generals.

- Estructuració de l'entorn i el temps.

- L'autonomia i els hàbits.

- Àrea acadèmica.

- L'àrea de la comunicació.

- L'àrea de la interacció social.

- L'àrea emocional.

- Les alteracions conductuals.

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Atenció a la diversitat: Autisme.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15