Troba el teu curs

Aplicació dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC).


En aquest curs aprofundiràs en el coneixement d'interaccions comunicatives i suport a la comunicació. Treballaràs les aplicacions en casos reals dels sistemes alternatius i en veuràs eines i exemples.

Codi Curs
14651

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
16/11/2022

Data Fi
16/12/2022

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

Curs d'especialització: avançat.

Codi Curs: 14651

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 16/11/2022

Data Fi: 16/12/2022

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

A qui va dirigit?

Principalment educadors/es, monitors/es, responsables d'activitats, mestres, etc, ...

Descripció

- Identificar y utilizar los distintos tipos de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación según sus características.

- Aplicar tècniques de comunicació per anticipar a un ACNEE el canvi d'activitat, o la seva incorporació a serveis rehabilitadors complementaris, afavorint l'autonomia del mateix

Què aprendràs?

Mòdul 1: SAAC: TIPUS I CARACTERÍSTIQUES.

- La comunicació, el llenguatge i la parla en NEE.

- La comunicació i el procés comunicatiu amb usuaris de SAAC.

- Definició, conceptes i objectius de la comunicació augmentativa i alternativa.Mòdul 2: DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DE LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE.

- Desenvolupament fonològic.

- Desenvolupament semàntic.

- Desenvolupament morfosintàctic

- Desenvolupament sintàctic.

- Desenvolupament pragmatic.Mòdul 3: INTERVENCIÓ EN LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE EN L’ALUMNAT AMB NEE I USUARIS DE SAAC.

- Intervenció en alumnat amb discapacitat motòrica.

- intervenció en alumnat amb discapacitat auditiva.

- intervenció en alumnat amb transtorn de l'aspectre autista.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Aplicació dels sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC).

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15