Troba el teu curs

Animació Sociocultural


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19285

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
18/09/2024

Data Fi
25/10/2024

Hores teòriques
24 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per a persones treballadores.

Codi Curs: 19285

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 18/09/2024

Data Fi: 25/10/2024

Hores teòriques: 24 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

Objectiu general

-Identificar els diversos conceptes i eines de l'animació sociocultural aplicables per afavorir la participació d'un grup

Objectius específics 

-Distingir conceptes claus de l´animació sociocultural i les seves modalitats

-Descriure eines de planificació d'activitats de lleure en diversos àmbits

-Definir dinàmiques de grup en diversos contextos socioculturals

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs a identificar els diversos conceptes i eines de l'animació sociocultural aplicables per afavorir la participació d'un grup. Distingint conceptes claus de l´animació sociocultural i les seves modalitats, descrivint eines de planificació d'activitats de lleure en diversos àmbit i definint dinàmiques de grup en diversos contextos socioculturals.

Mòdul 1: Introducció i modalitats a l'animació d'oci i temps lliure

-Definició de concepte clau al voltant de l'animació sociocultural

-Identificació de les modalitats d'animació


Mòdul 2: Eines de planificació en activitats de lleure

-Definició de la pedagogia de l'oci i la seva aplicabilitat

-Planificació d'activitats de lleure

-Explicitació de la importància de la promoció de la salut i primers auxilis aplicats a la recreació


Mòdul 3: Dinàmiques de grup i activitats a l'espai d'oci

-Explicació d'activitats al medi natural

-Identificació de dinàmiques de grup a l'animació sociocultural

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

OLGA BARRERA NOGUERAS

Requisits

Prioritari per a persones treballadores o autònomes.

Animació Sociocultural

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15