Troba el teu curs

Alzheimer. Què cal saber?

• Conèixer les característiques principals de la malaltia d'Alzheimer i les seves fases • Conèixer intervencions no farmacològiques per millorar la qualitat de vida de la persona amb Alzheimer. • Oferir pautes per a la interacció i la comunicació amb una persona amb Alzheimer