Troba el teu curs

Adolescents i joves en situació de risc.


Es treballaran un seguit de continguts teòrics que et contextualitzaran en el col·lectiu infància i adolescència en l’actualitat, Aquest s’anirà focalitzant amb aquells grups que poden patir situació de risc i de quines són les intervencions socioeducatives més adequades.

Codi Curs
18239

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
05/06/2024

Data Fi
03/07/2024

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

170€

Curs Bàsic.

Codi Curs: 18239

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 05/06/2024

Data Fi: 03/07/2024

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 170€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Coneixeràs les característiques pròpies dels adolescents i quins són els elements que cal tenir en compte en una intervenció educativa. A part, entendràs de quina manera la societat influeix en aquesta etapa de la vida.

- Reflexionaràs sobre quins són els processos d'exclusió i risc social i de quina manera incideix dins l'àmbit de socialització adolescent.

- Coneixeràs un model d'intervenció global i integrat tant a nivell individual com grupal, així com les diferents àrees d'intervenció que permetin un canvi en l'adolescent que està en situació de risc per tal d'aconseguir que el jove gaudeixi d'autonomia.

- Aprofundiràs en el rol, les actituds i les habilitats de l'educador o agent social que intervé amb adolescents i joves en risc.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Joves i adolescents en un món globalitzat:

- Què entenem per món globalitzat?

- Joves i adolescents en un món globalitzat.

- Canvis i alguns trets de la realitat juvenil de principis del segle XXI.Mòdul 2: Adolescència. Transició problemàtica de la infantesa a la vida adulta?

- Mites, teories i investigacions sobre l’adolescència.

- Adolescència. Transició de la infantesa en l’edat adulta.

- Adolescència, identitat, crisis, canvis, amenaces i oportunitats.

- Adolescència, dificultat social i suport.Mòdul 3: Adolescents i joves... en risc social:

- Intervenció protectora i preventiva per a la infantesa i l’adolescència en risc social.

- La inadaptació a debat.

- Exclusió, marginació i pobresa.

- Delictes, drogues i violència.Mòdul 4: Àmbits de socialització:

- Socialització i àmbits (família, escola, entorn comunitari, grup d’iguals).

- El treball.

- La Televisió, els medis de comunicació i la publicitat.Mòdul 5: Els adolescents i les drogues:

- Diferents formes de veure, diferents formes d’actuar.

- Canvis i nous escenaris en la relació entre els joves i les drogues.

- Factors de risc i protecció.Mòdul 6: Intervenció sobre la incidència del consumo i abús de drogues en adolescents i joves en situació de risc social.

- Sentits i raons del consum de drogues.

- Abstinència, consum i abús.

- D’allò específic a allò integral. Canviant les lògiques d’intervenció.

- Algunes eines i claus per intervenir.Mòdul 7: Tipus i àrees d’intervenció.

- Tipus d’intervenció.

- Intervenció personal.

- Intervenció Grupal.

- Intervenció dins i amb la comunitat.

- Àrees d’intervenció.Mòdul 8: Rol, actituds i habilitats de l’educador.

- Algunes reflexions sobre el rol educatiu.

- Recerca d’equilibris.

- Habilitats de comunicació en la relació d’ajuda.Mòdul 9: L’acompanyament com a estratègia d’intervenció.

- Què entenem per acompanyament?

- Fases del Procés d’acompanyament.

- Aspectes transversals a les fases de l’acompanyament.Mòdul 10: Joves infractors i justícia penal juvenil.

- Causes de les conductes delictives i necessitats preventives.

- La llei del menor 5/2000.

- Resum.Mòdul 11: Intervenció amb dones joves.

- Les adolescents i les joves.

- Algunes claus per a la intervenció.

- Situacions d’alt risc (mares joves solteres, joves maltractades, prostitució, violació i violència sexual, joves recloses).

- Coeducació.Mòdul 12: Tipologia de recursos amb adolescents i joves en risc. Taxonomia del sector socioeducatiu pera a l’adolescència i la joventut a Catalunya.

- Tipologia de recursos.

- Taxonomia del sector socioeducatiu a Catalunya.

Metodologia

Aquest tipus de formació es realitza íntegrament on-line per mitjà d’una Aula Virtual (asíncrona).

Permet ser flexibles i adaptar el ritme de la formació al temps i espai dels i les estudiants.

professorat

NURIA CORBELLA MOLINA

Adolescents i joves en situació de risc.

170€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15