Troba el teu curs

Adolescents i joves en situació de risc.

- Coneixeràs les característiques pròpies dels adolescents i quins són els elements que cal tenir en compte en una intervenció educativa. A part, entendràs de quina manera la societat influeix en aquesta etapa de la vida. - Reflexionaràs sobre quins són els processos d'exclusió i risc social i de quina manera incideix dins l'àmbit de socialització adolescent. - Coneixeràs un model d'intervenció global i integrat tant a nivell individual com grupal, així com les diferents àrees d'intervenció que permetin un canvi en l'adolescent que està en situació de risc per tal d'aconseguir que el jove gaudeixi d'autonomia. - Aprofundiràs en el rol, les actituds i les habilitats de l'educador o agent social que intervé amb adolescents i joves en risc.