Presentació

El Servei d’Orientació i Promoció Professional (SOPP) vetlla per garantir la qualitat i diversitat dels espais de professionalització i pràctiques en els estudis de grau i de postgrau que es realitzen a la Facultat. 

El SOPP també s’ocupa d’afavorir els processos d’inserció laboral dels estudiants i antics estudiants, així com també mantenir el vincle amb aquests últims.

Entitats col·laboradores

Pots veure les llistes de centres col·laboradors aquí.

Convenis amb altres universitats

Les entitats que cerquen voluntaris i voluntàries també disposen d’un espai per poder exposar el seu projecte i així captar participants.