Inserció laboral

Inserció laboral

Algunes dades sobre la inserció laboral a la Facultat:  

Informe 11è estudi sobre la inserció laboral
Dades de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) - 2017

La taxa mitjana d’ocupació és del 81,5%, un 80% en el grau en Treball Social i un 82,5% en el grau d’Educació Social. Dels que no estan treballant, un 6% està aturat i un 10% està estudiant.

Els àmbits més representatius on treballen els nostres graduats són:

  • Treball Social: Gent gran - Salut Mental - Diversitat funcional - Acció social comunitària i participació social.
  • Educació Social: Infància i adolescència - Joventut - Mediació i resolució de conflictes - Acció social comunitària i participació - Inmigració.