Màsters i Postgraus online en Acció Social

Màsters i postgraus online

Els postgraus online que ofereix la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) tenen l’objectiu de formar a futurs agents de canvi per tal de professionalitzar-los. El professorat de la Facultat Pere Tarrés, compagina la tasca docent amb la seva activitat professional i investigadora en diversos camps de l’acció social.

Per què optar per la formació online?

La formació online també t’apropa a la realitat del món universitari i et permet adaptar els continguts online a les necessitats canviants del sector.

Els postgraus online estan dissenyats per tal de promoure una especialització tant professional com acadèmica, tenint en compte la vessant més pràctica de la professió. A partir de l’expertesa adquirida en la formació universitària, la metodologia online dona resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat laboralAquestes titulacions online estan enfocades per assolir una especialització, una reorientació de la pròpia vida professional o un creixement personal a través d’una formació integral online.

POSTGRAUS ONLINE EN ACCIÓ SOCIAL 

     
Àmbit Titulació Edició Durada Sessió informativa
Curs 2020-2021
Àmbit d'infància, adolescència i família Expert universitari en petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu 1a edició Febrer a juny 2021 26.01.21 | 18:00h
Inscriu-te
Àmbit d'infància, adolescència i família Expert universitari en acompanyament socioeducatiu en entorns virtuals 1a edició Febrer a juny 2021 25.01.21 | 18:00h
Inscriu-te
Àmbit de direcció i gestió d'entitats del tercer sector Expert universitari en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives 3a edició Febrer a juny 2021 28.01.21 | 19:00h
Inscriu-te
Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa Expert universitari en orientació i inserció laboral 1a edició Febrer a juny 2021 27.01.21 | 18:00h
Inscriu-te
Àmbit d'ètica Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa 1a edició Febrer a juny 2021 28.01.21 | 18:00h
Inscriu-te
Àmbit de gerontologia i autonomia personal Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran 3a edició Febrer a juny 2021 27.01.21 | 17:00h
Inscriu-te
Curs 2021-2022
Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària Expert universitari en cooperació al desenvolupament i transformació global: actors i agendes, gestió de projectes i noves tecnologies 1a edició Octubre 2021 a febrer 2022
Àmbit d'infància, adolescència i família Expert universitari en estratègies innovadores d'intervenció amb infants i adolescents 1a edició Octubre 2021 a febrer 2022