Màsters i Postgraus online en Acció Social

Màsters i postgraus online

Els postgraus online que ofereix la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) tenen l’objectiu de formar a futurs agents de canvi per tal de professionalitzar-los. El professorat de la Facultat Pere Tarrés, compagina la tasca docent amb la seva activitat professional i investigadora en diversos camps de l’acció social.

Per què optar per la formació online?

La formació online també t’apropa a la realitat del món universitari i et permet adaptar els continguts online a les necessitats canviants del sector.

Els postgraus online estan dissenyats per tal de promoure una especialització tant professional com acadèmica, tenint en compte la vessant més pràctica de la professió. A partir de l’expertesa adquirida en la formació universitària, la metodologia online dona resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat laboralAquestes titulacions online estan enfocades per assolir una especialització, una reorientació de la pròpia vida professional o un creixement personal a través d’una formació integral online.

METODOLOGIA ONLINE
RECURSOS DIGITALS 

                       
Àmbit Titulació Edició Durada
Curs 2023-2024
Àmbit de infància, adolescència i família Expert universitari en petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu 3a edició Febrer a juny 2024
Expert universitari en lleure educatiu i acció sociocultural 1a edició Octubre 2023 a gener 2024
Àmbit de direcció i gestió d'entitats del tercer sector Expert universitari en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives 5a edició Febrer a juny 2024
Àmbit de gerontologia i autonomia personal Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per a persones grans 4a edició Febrer a juny 2024
Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa Expert universitari en intervenció en l'àmbit de la inserció laboral 4a edició Octubre 2023 a febrer 2024
Expert universitari en orientació i inserció laboral 3a edició Febrer a juny 2024
Diploma universitari en orientació i inserció laboral 3a edició Octubre 2023 a juny 2024
Àmbit de drogodependència Expert universitari en intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències 2a edició Febrer a juny 2024
Àmbit d'ètica Expert universitari en ètica aplicada a l’acció social i psicoeducativa 3a edició Octubre 2023 a juny 2024