Màsters i Postgraus online en Acció Social

Màsters i postgraus online

Els postgraus online que ofereix la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) tenen l’objectiu de formar a futurs agents de canvi per tal de professionalitzar-los. El professorat de la Facultat Pere Tarrés, compagina la tasca docent amb la seva activitat professional i investigadora en diversos camps de l’acció social.

Per què optar per la formació online?

La formació online també t’apropa a la realitat del món universitari i et permet adaptar els continguts online a les necessitats canviants del sector.

Els postgraus online estan dissenyats per tal de promoure una especialització tant professional com acadèmica, tenint en compte la vessant més pràctica de la professió. S’hi posen de manera online les competències adquirides en altres estudis, per tal de donar resposta a les necessitats del mercat laboral. Aquestes titulacions online estan enfocades per assolir una especialització, una reorientació de la pròpia vida professional o un creixement personal a través d’una formació integral online.

Àmbit Titulació Edició Durada
Curs 2020-2021
Àmbit d'infància, adolescència i família Expert universitari en petita infància, família i territori: eines per l'acompanyament socioeducatiu 1a edició Febrer a juny 2021
Expert universitari en acompanyament socioeducatiu en entorns virtuals 1a edició Octubre 2020 a febrer 2021
Àmbit de direcció i gestió d'entitats del tercer sector Expert universitari en direcció estratègica d'organitzacions no lucratives 3a edició Febrer a juny 2021
Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa Expert universitari en orientació i inserció laboral 1a edició Febrer a juny 2021
Àmbit de gerontologia i autonomia personal Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran 3a edició Febrer a juny 2021
Curs 2021-2022
Àmbit de drogodependència Expert en prevenció socioeducativa en l’àmbit de les drogodependències 1a edició Febrer a juny 2022
Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària Expert universitari en Cooperació al Desenvolupament i Transformació Global: Actors i Agendes, Gestió de Projectes i Noves Tecnologies 1a edició Octubre 2021 a febrer 2022