Màster universitari en models i estratègies d’acció Social i educativa en la infància i l’adolescència

CURS 2020-2021 (12a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De novembre 2020 a juny 2022

Horari: Divendres de 16 a 21h. Dissabtes de 9.30 a 14.30h i de 15.30 a 20.30h

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: Tancada

Admissió i preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

L’acció social i educativa amb infants i adolescents requereix competències per establir ponts amb el teixit sociocomunitari i liderar processos de treball en xarxa amb els agents implicats. Aquest màster desenvolupa aquestes competències i s’orienta a la formació de professionals especialitzats en l’anàlisi i la intervenció en situacions socials i culturals complexes, que necessiten estratègies i metodologies específiques de qualitat en aquests escenaris d’intervenció.

Acreditat per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Objectius

 • Analitzar la realitat de la infància i l’adolescència des de la perspectiva històrica, sociològica i psicològica.
 • Valorar i dissenyar accions socials i educatives per a la infància i l’adolescència des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l’adolescència, desenvolupant accions i programes eficaços, eficients i innovadors per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
 • Desenvolupar programes adreçats a la diversitat d’agents i als contextos socials i educatius per a la infància i l’adolescència, establint criteris d’actuació eficaços i aplicant metodologies actives i participatives.

Pla d'estudis

Curs 2019/20 | Pràcticum (9 ECTS)

 • Els crèdits d’aquest mòdul integren les pràctiques en centres, la supervisió en grups reduïts, la formació en metodologies d’investigació i tutories individuals orientades a guiar i acompanyar l’elaboració del treball final de màster

Curs 2020/21 | Treball fi de màster (6 ECTS)

 • Elaboració del treball final de màster

Curs 2019/20 | Optatives (6 ECTS)

A escollir entre:

 • Direcció estratègica
 • Disseny, planificació i avaluació de projectes
 • La gestió del conflicte en l’àmbit organitzacional i comunitari

Metodologia

La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferències i sessions magistrals, anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, supervisió de pràctiques, treball presencial combinat amb metodologia online i acompanyament tutorial en el treball final del màster.

Pràctiques

 • Fundació ADSIS
 • AEIR Raval
 • Aldees SOS Catalunya
 • Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR)
 • Associació Intercultural Allende Mundi
 • Associació Esclat
 • Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Generalitat de Catalunya)
 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • CRAE Les Vinyes (Salesianes)
 • EAIA Granollers (Consell Comarcal Vallès Oriental)
 • EAIA Tarragona (IMSST de Tarragona)
 • Fundació Comtal
 • Fundación Horizonte (JuanSoñador)
 • Fundació Mans a les Mans
 • Fundació Privada Viarany
 • Fundació Servei Solidari
 • Itaca Els Vents
 • UNICEF
 • Fundació Salut i Comunitat
 • INTRESS
 • Fundació Pere Tarrés

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

Pertany a l'ambit d'Infància, adolescència i família, que potencia els recursos propis dels infants i els adolescents. Les sortides professionals són:

 • Disseny i promoció de programes per a la infància i adolescència
 • Direcció i gestió d’organitzacions i serveis d’atenció a la infància i adolescència
 • Supervisió d’equips professionals
 • Orientació, formació, intermediació i prospecció directa

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Eva Palasi Luna

Doctora per la Universitat Ramon Llull. Diplomada en Educació Social i Treball Social i Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Educadora social en una àrea bàsica de serveis socials i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

COORDINACIÓ

Carolina Cañellas Bastús

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Màster universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Màster en Mediació i resolució alternativa de conflictes, per la Universitat de Barcelona. Psicòloga general sanitària en l’àmbit social i sanitari, i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR