Màster de formació permanent en prevenció i intervenció socioeducativa en l’àmbit de les drogodependències

master-drogodependencies.jpg
Curs 2023/24 (1a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: D'octubre 2023 a juny 2024

Horari: divendres de 16 a 20 h | dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h

Preu: 124€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Oberta

Matrícula: Oberta a partir del 30 d'abril de 2023

Preinscripció Matrícula Sol·licita informació

Presentació

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de dependencia.

El màster en Prevenció i Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de les Drogodependències basa el seu aprenentatge en l’atenció, intervenció i tractament a persones o comunitats vulnerables que puguin patir una addicció tant a una substància com a comportaments. També aporta recursos per treballar amb persones que ja es troben en situació de dependència i necessiten un assessorament integral. El plantejament del màster parteix de la consideració de la persona com un sistema que incorpora la dimensió individual, familiar i comunitària.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Concebre les diferents etapes i evolució històrica de les drogodependències
 • Integrar maneres d’actuar i d’intervenir amb persones drogodependents
 • Entendre les diferents fases de les persones drogodependents
 • Conèixer diferents conductes d’addicció
 • Adequar la intervenció a la persona amb la qual treballem m Aprendre a realitzar diagnòstics socials
 • Saber donar resposta en diferents intervencions i fases 
 • Donar a conèixer els serveis i circuits de derivacions entre centres i recursos adreçats a persones drogodependents 
 • Gestionar l’atenció amb famílies 
 • Aprendre a elaborar plans d’intervenció en diferents xarxes integrades 
 • Establir programes de prevenció

Pla d'estudis

Historia, aspectes concomitants i xarxa. (15 crèdits)

1. Historia de les drogodependències (2 crèdits)

 • Ús i context cultural.
 • Tipologia i història de les diferents substàncies (opiacis, morfina, heroïna, cànnabis, cocaïna, tabac, alcohol, cafeïna, drogues de disseny i diferents medicaments: benzodiazepines, codeïna, etc.).
 • Evolució vital en les drogodependències:
  • Patrons i vies de consum.
  • Consums en sec, Craving.
  • Abstinència.
  • Manteniment, cura i perills.
 • Etapes, ús i abús de les persones drogodependents:
  • Adolescents i joves. Patrons de consum, ús i abús.
  • Consum i diferència de gèneres. Patrons de consum, ús i abús.
  • Tercera edat. Patrons de consum, ús i abús.

2. Malalties associades en drogodependències. (2 crèdits)

 • Trastorns mentals concomitants, patologia dual.
 • Conductes d’addicció sense substància.
 • Dependència emocional.
 • Malalties de transmissió per compartir utensilis de consum, malalties de transmissió sexual i malalties orgàniques associades.

3. Sexualitat i Drogodependències. (1 crèdits)

 • Ús i abús en relacions sexuals.
 • Identitat i creences.
 • Disfuncions sexuals.
 • Intervenció i tractament.

4. Dona i gènere. (2 crèdits)

 • Intervenció individual i grupal.
 • Gestació i ús de drogues. Síndromes d’abstinència en nadons.
 • Transexualitat i transgènere.
 • Violència de gènere / violència contra la parella en drogodependències.
 • Relació consum i violència de gènere
 • Detecció i abordatge en atenció ambulatòria, hospitalària...
 • Tipus de Screening de violència.
 • Material didàctic.

5. Intervenció a famílies i/o referents de persones drogodependents. Nivell sistèmic. (2 crèdits)

 • Estigmes i idees preconcebudes.
 • Cultura v/s educació
 • Creences limitants – lleialtat familiar
 • Intervenció grupal
 • Control v/s flexibilitat.
 • El rol dels diferents professionals.
 • Protecció de dades.

6. Intervenció des de diferents metodologies i tècniques (2 crèdits)

 • Entrevista motivacional.
 • Programació neurolingüística.
 • Teràpia Cognitiva conductual.
 • Altres tipologies d’intervenció.
 • Intervenció en grups i tallers

7. Drogues i discapacitat intel·lectual. (1 crèdits)

 • Incidència de consum i discapacitat
 • Factors de risc, detecció i protecció.
 • Causa i/o característiques específiques pel consum de drogues.
 • Dificultats en adaptació, reinserció
 • Flexibilitat de programes i intervencions.
 • Prevenció.

8. Aspectes legals. (1 crèdits)

 • Prestació jurídica
 • Delictes contra la salut pública
 • Legalitat v/s prohibició.
 • Lleis vigents, articles i condemnes a centres d’internament.
 • Tipologies de sancions.
 • Comparativa en països.
 • Mesures penals alternatives.
 • Treballs a la comunitat.

9. Recursos, xarxes i materials didàctics. (1 crèdits)

Xarxa, Dispositius, cartera de serveis i materials didàctics:

 • Agencia de Salut Pública (ASP)
 • Xarxa d’atenció a les drogodependències, Generalitat de Catalunya (XAD)
 • Òrgan tècnic de drogodependències.
 • Xarxa local de prevenció de les drogodependències. Diputació de Barcelona.
 • Federació Catalana de Drogodependències
 • Coordinadora de comunitats terapèutiques, pisos de reinserció i centres de dia per a drogodependents de Catalunya.
 • Línia Verda.
 • Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
 • Xarxa de Salut Mental a Catalunya.

10. Treball en equips interdisciplinars, xarxa i treball en equip, comissions, grups de treball etc. (1 crèdits)

 • Equips inter i multidisciplinars.
 • Suport, enteniment i bona praxis.
 • Col·laboració i xarxa.

Prevenció en addiccions. (15 crèdits)

1. Evolució d’accions educatives. (3 crèdits)

 • Prevenció amb perspectiva d’edats.
 • Prevenció amb perspectiva de gènere
 • Detecció i intervenció.
 • Orientació i assessorament.
 • Atenció individual.

2. Treball amb AMPA (IES, CEIP...) (3 crèdits)

 • Formació del professorat.
 • Escola de pares.

3. Disseny de tallers, programes i projectes: (3 crèdits)

 • Intervenció al aula
 • Dinàmiques de grup
 • Treball en grup d’iguals i amb referents.
 • Avaluació d’accions.

4. Tipologia de professionals i atenció: equip mòbil de carrer, ambulatòria, des de centres/escoles... (3 crèdits)

 • Intervenció en medi obert / comunitari.
 • Intervenció en espais d’oci i nit / comunitari.

5. Mapa de recursos. (3 crèdits)

 • Intervenció d’entitats que atenen a joves i/o adolescents: espais joves, entitats, ONG, ass. Veïns etc.
 • Serveis actuals que intervenen.
 • Materials, webs, apps.

Intervenció en drogodependències. (15 crèdits)

1. Reducció de danys. (3 crèdits)

 • Epidemiologia actual.
 • Intervenció socioeducativa.
 • Tractaments substitutius a substancies.
 • Prevenció i actuació en sobredosis.
 • Tallers i accions de reducció de danys.
 • Formació d’usuaris – agents de salut.
 • Programes d’intercanvi de xeringues.
 • Serveis actuals que intervenen.
 • Sales de venopunció – calor i cafè.

2. Intervenció ambulatòria. (3 crèdits)

 • Intervenció des de la vessant d’infermeria
 • Intervenció des de la vessant de psiquiatria
 • Intervenció des de la vessant de equip social (treball social, educació social, integració social, teràpia ocupacional)
 • Treball grupal
 • El treball del vincle.

3. Intervenció socioeducativa durant el tractament de deshabituació. (3 crèdits)

 • Fases del tractament i intervenció.
 • Intervenció en règim intern total
 • Intervenció en internament en unitats hospitalàries (unitats de patologia dual (UPD), aguts i sub aguts, desintoxicació (UHD)).
 • Intervenció en internament en institucions totals (mesures privatives de llibertat, presons).
 • Legislació vigent. Lleis, sentencies i mesures penals alternatives.
 • Intervenció en internament en comunitats terapèutiques.
 • Serveis actuals que intervenen.

4. Programes en Reinserció en règim semi-obert. (3 crèdits)

 • Intervenció i tractament en pisos de reinserció, fases.
 • Intervenció i tractament en pisos de suport a la vida autònoma o independent.
 • Intervenció i tractament en centres de dia.
 • Temps lliure i oci.
 • Relacions socials i comunitat social.
 • Formació, reinserció laboral.
 • Serveis actuals que intervenen.

5. Intervenció socioeducativa Diürna. (3 crèdits)

 • Programes de Centres de dia
 • Programes de Hospital de Dia.

Recerca i praxis reflexiva. Treball de final de màster i pràctiques d’aprenentatge. (15 crèdits)

Seminari en recerca i praxis reflexiva.(3 crèdits)

 • Recerca qualitativa i quantitativa
 • Praxis reflexiva de la intervenció
 • Bones pràctiques i ètica.

Treball de Final de màster (6 crèdits)

Pràctiques a centres per persones drogodependents. (6 crèdits)

Metodologia

Assistència presencial i semi presencial. Itinerari adaptat, treball a l’aula i autònom, suport al campus per a estudiants, material didàctic a partir de mapes conceptuals, resums i estudis científics i suport audiovisual i text.

Pràctiques

Aquest màster inclou pràctiques.

Sortides professionals

 • Centres d’atenció i seguiment per a persones drogodependents (CAS) 
 • Centres de salut mental i patologia dual m Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), patologia dual (UPD), unitats de crisi (UC) 
 • Unitats hospitalàries de psiquiatria: hospital de dia, unitats de llarga estada, unitats d’aguts i subaguts
 • Entitats dedicades a la prevenció, intervenció i tractament en drogodependències m Comunitats terapèutiques 
 • Pisos de reinserció 
 • Pisos de suport a la vida autònoma 
 • Serveis de rehabilitació comunitària m Entitats dirigides a drogodependències i violència de gènere m Entitats dirigides a adolescents i joves

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Gemma González Méndez

Diplomada en Educació Social i graduada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull i llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Sòcia i didacta a l’Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL). Màster Practitioner i Trainer en PNL, Epistemologia de la PNL i Màster en Hipnosi Ericksoniana i PNL (AEPNL). Màster en Psicoteràpia i Hipnosi Ericksoniana (I. Erickson Madrid) i membre de l’Associació Espanyola d’Hipnosi. Certificació Internacional en Generative Coaching (R. Dilts i S. Gilligan). Trance Camp (S. Gilligan). Psyh-K. Formadora, psicoterapeuta de PNL i hipnosi en persones drogodependents. Professora associada de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Treballadora social a CSMIA Gràcia i a la Unitat Hospitalària d’Hospital de Dia de Psiquiatria i Unitat de Subaguts, Germanes Hospitalàries.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR