Expert universitari en infants i joves migrants que arriben sols (MENA): Estratègies i eines per a la inclusió social

CURS 2022-2023 (3a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: D'octubre de 2022 a febrer de 2023

Horari: Divendres de 17:00 a 21:00 i Dissabtes de 9:30 a 14:00h

Preu: 128€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Tancada

Matrícula: Tancada

Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Capacita per a l’atenció i l’acompanyament individual dels infants i joves migrants

Ofereix una formació específica i eminentment pràctica pensada per a la capacitació de professionals en l’atenció i acompanyament socioeducatiu d’infants i joves migrants en centres residencials d’acció educativa (CRAE). Capacita els professionals per elaborar propostes d’intervenció en l’atenció i acompanyament a aquests infants i joves (migrants), creant respostes adaptades a les noves necessitats educatives i socials de cada realitat particular i basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la Convenció sobre els Drets de l’Infant per justícia i equitat.

Recomanat per: 

CEESC

Objectius

 • Oferir formació especialitzada àmplia, des de la vessant tant professional com acadèmica, sobre el fenomen de la migració d’infants i joves que arriben sols per entendre la necessitat de l’atenció integral d’aquest col·lectiu.
 • Adquirir eines de treball per donar resposta a les noves necessitats educatives i socials en l’atenció i l’acompanyament a infants i joves migrants que arriben sols.
 • Proporcionar elements de reflexió i anàlisi per al treball conjunt amb altres professionals d’acord amb els drets humans i els drets de la infància. m Elaborar propostes de bones pràctiques adaptades als propis llocs de treball basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la Convenció dels Drets dels Infants.
 • Millorar les estratègies de treball col·laboratiu en xarxa dins del territori.
 • Optimitzar la gestió de les emocions i les competències comunicatives en la pràctica professional.

Pla d'estudis

Polítiques socials i immigració (2 ECTS)

 • L’estat de la qüestió. Processos migratoris i polítiques socials.
 • Aproximació cultural al Magrib, Àfrica subsahariana i Amèrica Llatina.
 • Perfils sociodemogràfics i visió antropològica.
 • Mobilitat i supervivència.
 • Racisme i xenofòbia. 
 • Marc legislatiu i documentació (reagrupament, retorn, acolliment, asil i refugi, etc.). 
 • Tràfic d’éssers humans, prostitució i gènere.

Competències professionals i ètica en la intervenció (2 ECTS)

 • Drets humans, Convenció sobre els Drets dels Infants, Observatori de la Infància.
 • L’ètica en la pràctica professional.
 • Noves perspectives en la cultura professional: del treball individual al treball col·laboratiu. El professional reflexiu vers el professional actuador.
 • Treball en xarxa: serveis socials, educatius i sanitaris.
 • La gestió de conflictes en l’equip interdisciplinari.

Recursos del sistema de protecció a la infància, del sistema de justícia juvenil i recursos de la xarxa d’atenció a persones adultes (4 ECTS)

 • Tipologia de recursos, funcionament i projectes educatius.
 • Orientacions, pautes educatives i estratègies en l’acompanyament dels infants i joves en els seus processos d’autonomia.
 • Majoria d’edat i emancipació.

Disseny d’una proposta d’acció socioeducativa (1 ECTS)

 • Diagnòstic de necessitats per al desenvolupament d’una proposta d’acció socioeducativa.
 • Disseny de la planificació i avaluació de projectes socioeducatius.
 • Aplicació de la proposta d’acció socioeducativa al lloc de treball (en el cas de no treballar en cap recurs, s’estudiarà la possibilitat de fer unes hores de pràctiques en algun recurs).

Competències emocionals davant el procés de dol migratori (2 ECTS)

 • Fases i procés de dol migratori.
 • Síndrome d’Ulisses.
 • La creació d’un vincle emocional i relacional sa, positiu i satisfactori.
 • Suport i gestió de les emocions dels infants i joves davant el procés migratori (frustració, tristesa, nostàlgia, depressió, etc.).
 • Gestió de la complexitat, la gestió de les emocions i les competències comunicatives dels professionals en la pràctica professional.

Treball comunitari i mediació (2 ECTS)

 • Mediació intercultural: concepte, funcions, models i fases.
 • Rol i funcions del mediador intercultural.
 • Habilitats i actituds implícites en el treball comunitari.
 • Àmbits i límits de la mediació intercultural.
 • Contextos de la mediació intercultural i gestió de conflictes.

Avaluació de la proposta d’acció socioeducativa (2 ECTS)

 • Avaluació de la proposta d’acció socioeducativa.
 • Difusió dels resultats.
 • Taules d’experiències i bones pràctiques.
 • Històries de vida.

Metodologia

En aquest postgrau es combinen les sessions expositives per part de professionals experts en les matèries que es presenten en el pla d’estudis, amb un treball participatiu i d’anàlisi de les realitats professionals dels participants, per a construir un projecte final de millora en el lloc de treball. Es fonamenta en un model d’investigació-acció, essencialment orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

Pràctiques

Les pràctiques d’aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions presencials. En el cas de no treballar en cap recurs, s’estudiarà la possibilitat de fer unes hores de pràctiques en algun recurs.

Sortides professionals

Aquesta formació capacita per acompanyar els infants i joves migrants que arriben sols des de diferents vessants:

 • Gestió de recursos específics en els centres residencials.
 • Disseny i implementació de projectes educatius que donin resposta a les necessitats emergents d’aquests joves.
 • Facilitar la creació de xarxes entre els diferents agents socioeducatius del territori.
 • Detecció i prevenció de situacions de marginalitat o vulnerabilitat dels infants que viuen al carrer.

Direcció i professorat

En breu

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR