Expert universitari en atenció centrada a la persona

22/23 (1a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits:  15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: -

Horari: Divendres de 16 a 21h. Dissabtes de 9 a 14h i de 16 a 20h

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: OBERTA

Matrícula: A partir del 2 de maig

Admissió i preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Aquesta formació aprofundeix en l'atenció centrada en la persona com a paradigma d'intervenció en gent gran.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per promoure una atenció de qualitat en el sector residencial i de serveis. 
 • Ser sensible a les necessitats de la gent gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia. 
 • Aplicar metodologies de gestió de recursos assistencials per a gent gran orientats a promoure l'autonomia de la persona gran. 
 • Desenvolupar un criteri professional de caràcter ètic davant les polítiques socials dirigides a la gent gran. 
 • Dissenyar, aplicar i avaluar projectes i activitats de forma eficaç a partir de la integració dels continguts adquirits al llarg del màster.

Pla d'estudis

Mòdul 1: Perspectiva biopsicosocial de l’envelliment (3 ECTS)

 • La dimensió biològica de l’envelliment
 • Psicologia de l’envelliment · Una mirada social: una visió transhistòrica i transcultural

 Mòdul 2: Atenció centrada en la persona (6 ECTS)

 • Conceptualització, origen i evolució de l’ACP
 • L’entorn facilitador a l’ACP: components i elements clau
 • Organitzacions orientades a l’ACP
 • El pla de vida des de l’ACP
 • Avaluar el progrés cap a l’ACP

 Mòdul 3: Ètica aplicada a les organitzacions i bioètica (3 ECTS)

 • Ètica aplicada a les organitzacions: responsabilitat pública col·lectiva i respecte a les persones · Models ètics de referència: cap a una ètica del cuidar
 • Fonaments de bioètica i aportacions específiques sobre l’atenció a persones dependents
 • Prevenció del Maltractament a les persones grans
 • Situacions de conflicte amb les persones grans. Elements legals i ètics

Mòdul 4: Habilitats de relació d'ajuda a persones amb dependència (3 ECTS)

 • Concepte de relació d’ajuda: Counselling
 • L’acompanyament a les pèrdues i el dol
 • Acompanyament en cures pal·liatives

Metodologia

Combina l’estudi de temes teòrics i la realització d’exercicis pràctics vinculats a casos i situacions reals. Per treballar cadascun dels mòduls es realitzen diferents activitats que, integrades dins l’avaluació continuada, permeten el desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada estudiant.

Pràctiques

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions presencials.

Sortides professionals

Les sortides professionals es focalitzen en l’àmbit de gerontologia, concretament en l'atenció i assistència socioeducativa a la gent gran des d’una visió d’atenció integral i de promoció de l’autonomia personal amb eines de gestió en la intervenció.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Montserrat Garcia Oliva

Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Gerontologia Social per la Universitat Autònoma de Madrid i llicenciada en Historia i Geografia per la Universitat de Barcelona. Experta en gent gran, gestió i polítiques socials i en l’acció social. Direcció i docència en postgraus amb temàtica específica de gent gran a universitats estatals i estrangeres. Directora del grau d’Educació Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR