Expert universitari en atenció centrada a la persona

23/24 (1a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits:  15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De novembre 2023 a gener 2024

Horari: Divendres de 16 a 21h. Dissabtes de 9 a 14h i de 16 a 20h

Preu: 132€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: OBERTA

Matrícula: A partir del 30 d'abril

Preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Aquesta formació aprofundeix en l'atenció centrada en la persona com a paradigma d'intervenció en persones grans.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per promoure una atenció de qualitat en el sector residencial i de serveis. 
 • Ser sensible a les necessitats de les persones grans, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia. 
 • Aplicar metodologies de gestió de recursos assistencials per a persones grans orientats a promoure l'autonomia de la persona gran. 
 • Desenvolupar un criteri professional de caràcter ètic davant les polítiques socials dirigides a les persones grans. 
 • Dissenyar, aplicar i avaluar projectes i activitats de forma eficaç a partir de la integració dels continguts adquirits al llarg del màster.

Pla d'estudis

Mòdul 1: Perspectiva biopsicosocial de l’envelliment (3 ECTS)

 • La dimensió biològica de l’envelliment
 • Psicologia de l’envelliment · Una mirada social: una visió transhistòrica i transcultural

 Mòdul 2: Atenció centrada en la persona (6 ECTS)

 • Conceptualització, origen i evolució de l’ACP
 • L’entorn facilitador a l’ACP: components i elements clau
 • Organitzacions orientades a l’ACP
 • El pla de vida des de l’ACP
 • Avaluar el progrés cap a l’ACP

 Mòdul 3: Ètica aplicada a les organitzacions i bioètica (3 ECTS)

 • Ètica aplicada a les organitzacions: responsabilitat pública col·lectiva i respecte a les persones · Models ètics de referència: cap a una ètica del cuidar
 • Fonaments de bioètica i aportacions específiques sobre l’atenció a persones dependents
 • Prevenció del Maltractament a les persones grans
 • Situacions de conflicte amb les persones grans. Elements legals i ètics

Mòdul 4: Habilitats de relació d'ajuda a persones amb dependència (3 ECTS)

 • Concepte de relació d’ajuda: Counselling
 • L’acompanyament a les pèrdues i el dol
 • Acompanyament en cures pal·liatives

Metodologia

Combina l’estudi de temes teòrics i la realització d’exercicis pràctics vinculats a casos i situacions reals. Per treballar cadascun dels mòduls es realitzen diferents activitats que, integrades dins l’avaluació continuada, permeten el desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada estudiant.

Pràctiques

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions presencials.

Sortides professionals

Les sortides professionals es focalitzen en l’àmbit de gerontologia, concretament en l'atenció i assistència socioeducativa a les persones grans des d’una visió d’atenció integral i de promoció de l’autonomia personal amb eines de gestió en la intervenció.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Montserrat Garcia Oliva

Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Gerontologia Social per la Universitat Autònoma de Madrid i llicenciada en Historia i Geografia per la Universitat de Barcelona. Experta en persones grans, gestió i polítiques socials i en l’acció social. Direcció i docència en postgraus amb temàtica específica de persones grans a universitats estatals i estrangeres. Directora del grau d’Educació Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR