Expert universitari en Acompanyament socioeducatiu en entorns virtuals

acompanyament-socioeducatiu-entorns-virtuals.jpg
Curs 22/23 (1a edició)

Modalitat: Online

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: Febrer a juny 2023

Preu: 128€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Tancada

Matrícula: Tancada

Calendari Sol·licita informació

Presentació

Es tracta d’un projecte formatiu sobre l’ús de les tecnologies en escenaris de crisi. Té una doble perspectiva: com a suport a professionals de l’acció social que han de treballar amb col·lectius altament vulnerables i com a formació de grups vulnerables en l’ús positiu de les tecnologies per mantenir el vincle social i/o rebre suport en moments de crisi. 

El postgrau incideix en els aspectes positius de l’ús de les tecnologies en situacions de crisi i, a la vegada, en la reducció de la bretxa o fractura digital entre col·lectius, com un element que pot ser rellevant en un procés d’incorporació social satisfactori. 

Pel que fa als professionals, s’incideix en la forma com les tecnologies poden ajudar al desenvolupament de les tasques que els són pròpies: acompanyament socioeducatiu, orientació en situacions crítiques, suport emocional i tècnic, contenció de situacions estressants, reducció de l’aïllament social, suport formatiu per reduir els factors de risc que poden portar a diferents situacions de major precarització i vulnerabilitat (per exemple, el fracàs escolar, la soledat o l’aïllament social). 

Des d’aquesta perspectiva, s’incideix en:

 • l’ús de l’entrevista online com a eina de suport: característiques de la relació d’ajuda en un model virtual, l’establiment del vincle, les estratègies de suport emocional en situacions extremes, etc.
 • la formació sobre l’ús adequat de les tecnologies i els riscos associats a les mateixes: addiccions, ciberassetjament, pèrdua de privacitat i intimitat, vulnerabilitat, etc... 

En síntesi, es tracta d’una proposta formativa necessària en un moment de crisi d’efectes encara no calculables, amb importants implicacions socials que té com a finalitat treballar per facilitar la inclusió, evitar en la mesura del possible l’aïllament, la soledat i oferir suports personals, tècnics i emocionals davant de situacions que poden generar una major precarització vital. 

Objectius

 • Adquirir eines de treball per donar resposta a les noves necessitats socioeducatives en l’acompanyament tecnològic en l’àmbit de la intervenció social i socioeducativa.
 • Proporcionar elements de reflexió i anàlisi per al treball conjunt entre els professionals de l’educació social i el treball social en el context de la intervenció a distància.
 • Elaborar propostes de bones pràctiques basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a situacions d’aïllament i confinament generades en situacions d’emergència i de risc de vulnerabilitat.
 • Millorar les estratègies de treball col·laboratiu en xarxa dins del territori mitjançant les eines bàsiques de treball a distància.
 • Optimitzar la gestió de les emocions i les competències comunicatives en l’ús de tecnologies en l’àmbit de la intervenció social i socioeducativa.

Pla d'estudis

Mòdul 1: Informàtica bàsica i eines interactives per a la intervenció social i socioeducativa (2ECTS)

1.1 Plataformes online (zoom, teams, trello, stream, etc.).
1.2 Atenció telefònica i ús d’aplicacions en el mòbil (WhatsApp i altres APP).
1.3 Atenció mitjançant videoconferències.
1.4 Ús personal de les eines interactives (Facebook, correu personal, Instagram, etc.).

Mòdul 2: Entrevista personal online (3ECTS)

2.1 L’entrevista com a eina de seguiment i acompanyament socioeducatiu.
2.2 Pla de treball i seguiment tutorial amb infants i famílies.
2.3 Atenció a les urgències i situacions ad hoc.
2.4 Relació d’ajuda i atenció a les situacions de vulnerabilitat.
2.5 Atenció als infants, adolescents i joves tutelats per la DGAIA.
2.6 Atenció als infants, adolescents i joves amb addicions (drogodependències).
2.7 Atenció des dels serveis socials.

Mòdul 3: Didàctica i acompanyament de reforç escolar en recursos socioeducatius (6 a 12 anys) (3ECTS)

3.1 Seguiment tutorial individualitzat per a infants de famílies vulnerables en l’àmbit socioeducatiu.
3.2 Habilitats comunicatives i expressives per a treballar l’autonomia.
3.3 Estratègies d’estudi i reforç escolar en contextos socioeducatius.
3.4 El joc com a eina d’aprenentatge.

Mòdul 4: Psicologia del confinament (3ECTS)

4.1 El vincle educatiu en context de confinament.
4.2 Gestió de les emocions i expressió dels sentiments.
4.3 Detecció de possibles maltractaments.
4.4 Informació, gestió i criteris de seguretat sobre els continguts a les xarxes socials.

Mòdul 5: Lideratge i treball en xarxa (2ECTS)

Intimitat, confidencialitat i protecció de dades en el context socioeducatiu i d’intervenció social.
5.2 Treball en xarxes i coordinació d’equips.
5.3 Agents educatius i territori.
5.4 El referent familiar com a enllaç entre l’escola, la família i els centres socioeducatius.

Mòdul 6: Treball final aplicat (equip de recerca) (2ECTS)

Presentació de propostes de bones pràctiques i millora d’aspectes concrets de la relació quotidiana en el propi lloc de treball.

Metodologia

En aquest postgrau es combinen les sessions expositives per part de professionals experts en les matèries que es presenten en el pla d'estudis, amb la realització d’exercicis pràctics vinculats a casos i situacions reals. Per treballar cadascun dels mòduls es realitzen diferents activitats que, integrades dins l’avaluació continuada, permeten el desenvolupament de les habilitats i capacitats de cada estudiant.

Pràctiques

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions .

Sortides professionals

Aquesta formació et capacita per a la utilització de diferents eines per a l'acompanyament socioeducatiu en entorns virtuals. I per l’ assoliment de:

Competències transversals:

 • Utilitzar de forma eficient els recursos tecnològics en els processos d’acompanyament socioeducatiu.
 • Proporcionar un model d’acció socioeducativa inclusiu i integral en situacions de vulnerabilitat.
 • Detectar situacions de risc i orientar-ne la gestió a distància.
 • Construir amb la família pautes educatives per a l’acompanyament en situacions d’aïllament i confinament.
 • Capacitar per al treball en equips interdisciplinaris online en l’àmbit de la intervenció social i socioeducativa.
 • Desenvolupar activitats online per al suport emocional de persones vulnerables.
 • Desenvolupar i aprendre eines comunicatives en entorns virtuals en l’àmbit de la intervenció social i socioeducativa.
 • Conscienciar sobre els aspectes ètics de la relació educativa en la pràctica professional online.

Competències específiques:

 • Desenvolupar eines proactives per a la detecció d’indicadors de possibles trastorns del desenvolupament i de situacions de risc i vulnerabilitat social.
 • Adquirir pautes per a l’acompanyament als infants en situació vulnerable i a les seves famílies en entorns virtuals.
 • Adquirir pautes per al treball col·laboratiu i en xarxa.
 • Gestionar adequadament les pròpies emocions en entorns virtuals.
 • Adquirir habilitats comunicatives per gestionar situacions de discrepància i altres situacions de conflicte en el context de la intervenció social i socioeducativa.
 • Implementar propostes de canvi i innovació educativa online en el propi lloc de treball per a acompanyar individus i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Construir una acció integral dels agents socioeducatius del territori: serveis de salut, serveis d’ensenyament, serveis socials, seguretat, lleure, etc.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Carolina Cañellas

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull i Màster en Mediació de conflictes per la Universitat de Barcelona i en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials per la Universitat Ramon Llull. És professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) on també imparteix docència als graus d’Educació Social i Treball Social. Experta en el context clínic i psicosocial on desenvolupa la seva experiència professional.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR