Expert universitari en ètica aplicada a l’acció social i psicoeducativa

Curs 2020/21
3a edició semipresencial

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De novembre 2020 a juny 2021

Horari: Divendres de 16 a 20 h

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Calendari

Curs 2020/21
1a edició online

Modalitat: Online

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De febrer a juny 2021

Horari: edició online

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Calendari Sessió informativa 28/01 - 18h

Admissió i preinscripció Matrícula

Sol·licita informació

Presentació

Capacita els professionals per abordar els aspects ètics de la professió

Dota d’eines específiques per identificar i resoldre conflictes ètics de la pràctica profesional; capacita per dinamitzar i coordinar espais de reflexió ètica i organitzar les infraestructures ètiques en diferents tipus d’entitat.

Coorganitzat, dirigit i impartit conjuntament amb l’Institut Borja de Bioètica.

Aquesta titulació ha fet l’esforç d’incorporar els principals referents en ètica de la intervenció social a Catalunya per tal de dissenyar una proposta formativa que aporti una bona formació bàsica per a persones que no tenen formació prèvia en aquesta temàtica, i que a la vegada permeti consolidar i aprofundir els coneixements d’aquelles persones que ja estan iniciades en l’ètica aplicada a la intervenció socioeducativa, de manera que puguin dinamitzar la perspectiva ètica de la institució on treballen.

Coorganitzat amb:

Objectius

  • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en l’àmbit de l’ètica.
  • Conèixer i aplicar els elements fonamentals de l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, entre d’altres). 
  • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals en les organitzacions que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible. 
  • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir habilitats bàsiques. 
  • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi. 
  • Conèixer i implementar la metodologia de discussió i deliberació de casos ètics.

Metodologia

Aquesta titulació combina lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i recerca personal, etc. I proporciona espais de trobada per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

Pràctiques

En esta titulación no hay prácticas, están incluidas en las dinámicas de las sesiones.

Sortides professionals

  • Millora el perfil dels professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa, en dotar-los d’eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l’ètica.
  • Capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió en els Serveis Socials (ERESS) i per posar en marxa altres infraestructures ètiques dins de les organitzacions.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Montserrat Esquerda Aresté

Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UdL). Llicenciada en Psicologia (UNED). Doctora en Medicina (UAB). Màster en Bioètica (UB). Directora general de l’Institut Borja de Bioètica.

Jesús Vilar Martín

Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Director acadèmic de grau de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i professor titular. És membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS), coordinador del comitè d’ètica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i membre del comitè d’Ètica de la Recerca de la URL.

Joan Canimas Brugué

Doctor en Filosofia, Màster en Bioètica i Dret i Màster en Ètica aplicada a l’acció social. Professor d’Ètica aplicada. Vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Institut d’Assistència Sanitària i del Comitè d’Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat (UdG).

Anar a Persones i equips

Formació relacionada

No hi ha formació relacionada

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR