Expert universitari online en estratègies innovadores d'intervenció amb infants i adolescents

CURS 2023/24 (1a edició)

Modalitat: Online

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: Octubre 2023 - gener 2024

Preu: 132€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Oberta

Matrícula: Oberta a partir del 30 d'abril de 2023

Preinscripció Sol·licita informació

Presentació

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. També capacita els professionals en la reflexió i l’aplicació de models i metodologies innovadores per a la intervenció en els nous contextos socials i educatius.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

  • Desenvolupar habilitats d’acompanyament socioeducatiu com a adults professionals referents, amb infants i adolescents. 
  • Aplicar críticament els coneixements sobre conflictes i desajustos, en els contextos que afecten la infància i l’adolescència (salut, educatius, culturals, socials, etc.) i establir i desenvolupar estratègies d’abordatge socioeducatiu. 
  • Dissenyar i innovar en programes d’intervenció comunitària adreçats a la infància i l’adolescència i en projectes de participació infantil i juvenil. 
  • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.

Metodologia

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

Pràctiques

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions presencials.

Sortides professionals

Pertany a l’àmbit d'infància, adolescència i família, que potencia els recursos propis dels infants i els adolescents. Les sortides professionals són:

  • Disseny i promoció de programes per a la infància i l’adolescència.
  • Orientació i supervisió de programes en relació amb els contextos escolars, familiars, de salut, d’oci i d’acció sociocultural adreçats a la infància i l’adolescència.
  • Orientació i supervisió de programes en relació amb la millora d’estratègies i metodologies.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Eva Palasi Luna

Doctora per la Universitat Ramon Llull. Diplomada en Educació Social i Treball Social i Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Educadora social en una àrea bàsica de serveis socials i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

Més

DOCENTS

Paco López. Doctor en Psicologia. Expert en assessorament psicopedagògic en contextos d’educació formal i informal i en l’anàlisi de les estratègies comunicatives en processos d’aprenentatge.

Maite Marzo. Doctora en Pedagogia. Experta en intervenció socioeducativa amb infància i adolescència en situació de risc social i en qualitat de les organitzacions socials.

Txus Morata. Doctora en Pedagogia. Professora titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Experta en participació infantil, acció comunitària i lleure educatiu.

Lisette Navarro. Doctora en Pedagogia. Experta en coaching i en habilitats socials i comunicatives.

M. Àngels Pavón. Doctora en Pedagogia i llicenciada en Psicologia. Supervisora d'equips educatius en medi obert. Responsable del Servei d'Assessorament Psicopedagògic dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR