Expert universitari en estratègies innovadores d'intervenció amb infants i adolescents

CURS 2021-2022
4a edició semipresencial

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 15 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De gener a juny 2022

Horari: Divendres de 16 a 21h. Dissabtes de 9.30 a 14.30h i de 15.30 a 20.30h

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Admissió i preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. També capacita els professionals en la reflexió i l’aplicació de models i metodologies innovadores per a la intervenció en els nous contextos socials i educatius.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

  • Desenvolupar habilitats d’acompanyament socioeducatiu com a adults professionals referents, amb infants i adolescents. 
  • Aplicar críticament els coneixements sobre conflictes i desajustos, en els contextos que afecten la infància i l’adolescència (salut, educatius, culturals, socials, etc.) i establir i desenvolupar estratègies d’abordatge socioeducatiu. 
  • Dissenyar i innovar en programes d’intervenció comunitària adreçats a la infància i l’adolescència i en projectes de participació infantil i juvenil. 
  • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.

Metodologia

Combina diferents formats d’ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar el programa formatiu: sessions magistrals, aprenentatge per competències, resolució de casos a partir de simulacions, conferències, i la realització d'un treball final amb la supervisió d’un tutor.

Pràctiques

Les pràctiques d'aquesta titulació estan incloses en les dinàmiques de les sessions presencials.

Sortides professionals

Pertany a l’àmbit d'infància, adolescència i família, que potencia els recursos propis dels infants i els adolescents. Les sortides professionals són:

  • Disseny i promoció de programes per a la infància i l’adolescència.
  • Orientació i supervisió de programes en relació amb els contextos escolars, familiars, de salut, d’oci i d’acció sociocultural adreçats a la infància i l’adolescència.
  • Orientació i supervisió de programes en relació amb la millora d’estratègies i metodologies.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Eva Palasi Luna

Doctora per la Universitat Ramon Llull. Diplomada en Educació Social i Treball Social i Màster en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l’Adolescència per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Educadora social en una àrea bàsica de serveis socials i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

COORDINACIÓ

Carolina Cañellas Bastús

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Màster universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Màster en Mediació i resolució alternativa de conflictes, per la Universitat de Barcelona. Psicòloga general sanitària en l’àmbit social i sanitari, i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR