Diploma d'especialització universitària en orientació i inserció laboral

diploma-orientacio-insercio-laboral.jpg

Curs 2023/24 (12a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: D'octubre 2023 a juny 2024

Horari: Dimecres i divendres de 16 a 21h

Preu: 132€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Oberta

Matrícula: Oberta a partir del 30 d'abril de 2023

Preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Acompanya en el camí professional

Professionals de la inserció laboral, l’acompanyament mitjançant l’orientació, la situació del mercat laboral, les polítiques i els programes de formació, d’inserció laboral i les estratègies d’intervenció.

Forma professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. El programa formatiu permet conèixer la tasca dels professionals de la inserció laboral, l’acompanyament a les persones en cerca o millora de feina mitjançant l’orientació, la situació del mercat laboral, les polítiques i programes de formació i inserció laboral, les estratègies d’intervenció i l’emprenedoria. Alhora, promou el desenvolupament de competències per a l’acompliment de tasques professionals com l’orientació, la gestió de la formació, la intermediació laboral o la prospecció d’empreses.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Conèixer l’àmbit d’actuació dels professionals de la inserció laboral.
 • Orientar, gestionar formació i establir vincles entre les necessitats i objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions.
 • Conèixer la situació actual del mercat laboral i estratègies en la recerca de feina.
 • Promoure el desenvolupament de competències per a l’acompliment de les tasques d’orientació, formació professional per a l’ocupació, intermediació laboral o prospecció d’empreses.
 • Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents.
 • Conèixer les dificultats d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social.
 • Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.
 • Abordar l’emprenedoria com a alternativa a l’ocupació, i especialment l’emprenedoria social.

Pla d'estudis

1r semestre: Expert/a universitari en orientació laboral (15 crèdits)

2n semestre: Expert/a universitari en intervenció en l’àmbit de la inserció laboral (15 crèdits)

 • Mòdul 1. Polítiques, programes i accions d’inserció laboral (3 ECTS)
  - Polítiques i programes per a la inserció laboral: Unió Europea, estatals, autonòmics i locals
  - Polítiques i programes per a col·lectius amb dificultats especials d'inserció
  - Com presentar un projecte
 • Mòdul 2. Col·lectius amb dificultats d’inserció (4 ECTS)
  - Inserció laboral de persones amb discapacitat
  - Inserció laboral de joves
  - Inserció laboral de persones immigrades
  - Inserció laboral de persones vulnerables
 • Mòdul 3. Disseny d’itineraris d’inserció (3 ECTS)
  - Elaboració del diagnòstic ocupacional i l'itinerari d'inserció
  - Estudi de cas: disseny d'un itinerari d'inserció, des del diagnòstic
 • Mòdul 4. Emprenedoria i autocupació (2 ECTS)
  - Competències emprenedores i pla d'empresa
  - Emprenedoria social
 • Mòdul 5. Pràcticum (3 ECTS)
  - Elaboració d'un treball final: Elaboració d'un projecte d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral (opcionalment a partir d'unes pràctiques)

Metodologia

Combina diferents formats d’ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar el programa formatiu: sessions magistrals, aprenentatge per competències, resolució de casos a partir de simulacions, conferències, la realització d’un projecte d’autoorientació professional i un projecte d’intervenció, amb la supervisió per part d’un tutor/a.

Pràctiques

La realització del diploma inclou una àmplia oferta de pràctiques. Alguns dels centres són els següents*:

 • Ajuntament Tortosa
 • APASOMI
 • Càritas Diocesana Terrassa
 • Cerdanyola del Vallès
 • Fundació Ared
 • Fundació Barberà Promoció (Ajuntament de Barberà del Vallès)
 • Fundació Bayt al-Thaqafa
 • Fundació Formació i Treball
 • Fundació Salut i Comunitat
 • Grameimpuls (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
 • Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers)
 • IMET Vilanova i la Geltrú
 • INSERCOOP
 • Promoció Econòmica (Ajuntament de Tarragona)
 • Recibaix empresa d’inserció (Formació i Treball)
 • Xarxa Ambiental, empresa d’inserció
 • YMCA

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

Pertany a l’àmbit de inserció laboral, que acompanya en el camí professional. Les sortides professionals són:

 • Tècnic/a d’ocupació
 • Orientador/a laboral
 • Tècnic/a de formació
 • Inseridor/a laboral 
 • Tècnic/a d’intermediació 
 • Prospector/a laboral

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Dessirée Garcia Roig

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, i postgrau en Inserció Laboral. Actualment és responsable del Programa de Formació i Inserció de Càritas Diocesana de Barcelona; dels anys 2005-2010 ha estat a la Conselleria de Treball com a Agent per a la Igualtat (amb temes de gènere) i més tard al gabinet de la Conselleria duent les relacions institucionals.

Més

DOCENTS

Esther Alcaraz. Llicenciada en Psicologia, Postgraduada en Enginyeria de la Formació i en Qualitat en la Formació. Responsable de formació i de projectes ocupacionals per a persones a l’atur des de fa més de 20 anys. Orientadora professional, docent i dissenyadora de formació.

Aurora Del Val. Llicenciada en Ciències del Treball (UOC), Màster en Dret del Treball i Seguretat Social (UB, Fundació Bosch i Gimpera) i Graduada Social (Escola Universitària de la Rioja, Universitat de Saragossa). Actualment treballa fent assessorament i gestió laboral d’empreses a Gabinete Asesor Empresarial SL.

Celia Hil. Llicenciada en Psicologia Clínica. Postgrau expert en Inserció laboral i Postgrau de Recursos Humans 2.0 i Xarxes Socials. Tècnica d’inserció a l’Ajuntament de Calafell. Orientadora Laboral a l’Ajuntament del Vendrell. Consultora i formadora d’ADECCO Training. Professora de Postgrau a la Universitat de Barcelona i a la Fundació Pere Tarrés (URL), Formadora de LinkedIn, Marca Digital, Xarxes Socials, tècniques de recerca de feina… a Barcelona Activa (Porta22), Cibernàrium, Oficina d’Atenció a l’Empersa (OAE), Diputació de Barcelona i Tarragona, empreses… Cofundadora i consultora de Talent Sènior a Talento CoolSenior. Conferenciant i bloguera.

Jorgina Martínez. Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions (URL) i Postgrau Tècnica en Integració Laboral (UAO). Directora de Genidees, Consultoria pel Bé Comú. Docent en l’àmbit dels recursos humans, Tercer Sector i emprenedoria social. Acompanyament a la vocació professional i la detecció del talent per la transformació personal.

Carme Roselló. Llicenciada en Periodisme reorientada cap a la formació i orientació per al desenvolupament professional de les persones. Coordinadora de projectes de l’àrea de mercat de treball i recerca de feina de Barcelona Activa. Coneixements d’eines de coaching, programació neurolingüística, intervenció breu estratègica i la mediació de conflictes.

Lourdes Sugranyes. Llicenciada en Psicologia. Postgrau en Gestió d’Empreses per la Facultat d’Econòmiques. (UAB). Màster en Recursos Humans (EADA). Estada als EUA mitjançant Beca Marshal per al reciclatge en polítiques d’ocupació i creació d’empreses. Ha treballat des del 1995 com a tècnica d’ocupació i des del 2010 com a Responsable de l’Àrea d’Orientació Professional a Barcelona Activa SAU SPM de l’Ajuntament de Barcelona.

Helga Iglesias:  Llicenciada en psicologia per la UB. Postgrau en Educació Emocional (UB). Postgrau en Inserció laboral en col·lectius de difícil inserció (UV). Màster en direcció de RRHH (EAE). Experiència de més de 20 anys en orientació laboral i formació de diferents col·lectius. Responsable de servei d’inserció laboral per persones amb diversitat funcional durant 8 anys. Directora de Centre de Noves Oportunitats per a joves durant 2 anys. Actualment psicopedagoga i orientadora al departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

Ana Benedito: Cofundadora de B&L Training S.L. Consultora de formació i processos de transformació organitzacional. Proveïdora de formació en Coaching i Lideratge per a l'Ajuntament de Barcelona. Cocreadora del Joc dels Miniyos® per a treballar creences de manera lúdica. Terapeuta Breu Caracteroanalític i Ecologia dels sistemes humans. Escola Espanyola de Teràpia Reichiana acreditat per la FEAP. Especialista en Ludificació en RH. Disseny motivacional centrat en les persones (UB). Postgrau en Gènere i Igualtat-Especialitat Relacions Laborals (UB). Acompanyant el desenvolupament personal des de l’any 2008.

Montserrat Roger Palau: Pedagoga (UAB). Postgrau Desenvolupament de Directius d’Entitats del Tercer Sector Social (URL), Màster Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en Infància i Adolescencia (URL), Víctimes i Agressors (URL), Inserció laboral sota la perspectiva de gènere (URL), Màster en Logopèdia (UB). Gràfologa i Psicomorfologa. Dedicada a l’acompanyament i desenvolupament de persones en risc d’exclusió. Actualment dirigint l’Àrea Social del Grup Cooperatiu TEB. 

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR