Diploma d'especialització universitària en orientació i inserció laboral

diploma-orientacio-insercio-laboral.jpg
20/21 (10a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De novembre 2020 a juny 2021

Horari: Dimecres i divendres de 16 a 21h

Preu: 125€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Admissió i preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Acompanya en el camí professional

Professionals de la inserció laboral, l’acompanyament mitjançant l’orientació, la situació del mercat laboral, les polítiques i els programes de formació, d’inserció laboral i les estratègies d’intervenció.

Forma professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. El programa formatiu permet conèixer la tasca dels professionals de la inserció laboral, l’acompanyament a les persones en cerca o millora de feina mitjançant l’orientació, la situació del mercat laboral, les polítiques i programes de formació i inserció laboral, les estratègies d’intervenció i l’emprenedoria. Alhora, promou el desenvolupament de competències per a l’acompliment de tasques professionals com l’orientació, la gestió de la formació, la intermediació laboral o la prospecció d’empreses.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Conèixer l’àmbit d’actuació dels professionals de la inserció laboral.
 • Orientar, gestionar formació i establir vincles entre les necessitats i objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions.
 • Conèixer la situació actual del mercat laboral i estratègies en la recerca de feina.
 • Promoure el desenvolupament de competències per a l’acompliment de les tasques d’orientació, formació professional per a l’ocupació, intermediació laboral o prospecció d’empreses.
 • Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents.
 • Conèixer les dificultats d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social.
 • Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.
 • Abordar l’emprenedoria com a alternativa a l’ocupació, i especialment l’emprenedoria social.

Pla d'estudis

1r semestre: Expert/a universitari en orientació laboral (15 crèdits)

2n semestre: Expert/a universitari en intervenció en l’àmbit de la inserció laboral (15 crèdits)

 • Mòdul 1. Polítiques, programes i accions d’inserció laboral (3 ECTS)
  - Polítiques i programes per a la inserció laboral: Unió Europea, estatals, autonòmics i locals
  - Polítiques i programes per a col·lectius amb dificultats especials d'inserció
  - Com presentar un projecte
 • Mòdul 2. Col·lectius amb dificultats d’inserció (4 ECTS)
  - Inserció laboral de persones amb discapacitat
  - Inserció laboral de joves
  - Inserció laboral de persones immigrades
  - Inserció laboral de persones vulnerables
 • Mòdul 3. Disseny d’itineraris d’inserció (3 ECTS)
  - Elaboració del diagnòstic ocupacional i l'itinerari d'inserció
  - Estudi de cas: disseny d'un itinerari d'inserció, des del diagnòstic
 • Mòdul 4. Emprenedoria i autocupació (2 ECTS)
  - Competències emprenedores i pla d'empresa
  - Emprenedoria social
 • Mòdul 5. Pràcticum (3 ECTS)
  - Elaboració d'un treball final: Elaboració d'un projecte d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral (opcionalment a partir d'unes pràctiques)

Metodologia

Combina diferents formats d’ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar el programa formatiu: sessions magistrals, aprenentatge per competències, resolució de casos a partir de simulacions, conferències, la realització d’un projecte d’autoorientació professional i un projecte d’intervenció, amb la supervisió per part d’un tutor/a.

Pràctiques

La realització del diploma inclou una àmplia oferta de pràctiques. Alguns dels centres són els següents*:

 • Ajuntament Tortosa
 • APASOMI
 • Càritas Diocesana Terrassa
 • Cerdanyola del Vallès
 • Fundació Ared
 • Fundació Barberà Promoció (Ajuntament de Barberà del Vallès)
 • Fundació Bayt al-Thaqafa
 • Fundació Formació i Treball
 • Fundació Salut i Comunitat
 • Grameimpuls (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)
 • Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers)
 • IMET Vilanova i la Geltrú
 • INSERCOOP
 • Promoció Econòmica (Ajuntament de Tarragona)
 • Recibaix empresa d’inserció (Formació i Treball)
 • Xarxa Ambiental, empresa d’inserció
 • YMCA

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

Pertany a l’àmbit de inserció laboral, que acompanya en el camí professional. Les sortides professionals són:

 • Tècnic/a d’ocupació
 • Orientador/a laboral
 • Tècnic/a de formació
 • Inseridor/a laboral 
 • Tècnic/a d’intermediació 
 • Prospector/a laboral

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Dessirée Garcia Roig

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, i postgrau en Inserció Laboral. Actualment és responsable del Programa de Formació i Inserció de Càritas Diocesana de Barcelona; dels anys 2005-2010 ha estat a la Conselleria de Treball com a Agent per a la Igualtat (amb temes de gènere) i més tard al gabinet de la Conselleria duent les relacions institucionals.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR