Màster de formació permanent en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

23/24 (8a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60 crèdits ECTS

Idioma: Castellà

Durada: D'octubre 2023 a juny 2024

Horari: Divendres tarda de 16 a 21 h Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preu: 124€/crèdit. El preu no inclou taxes, ni preinscripció

Preinscripció: Oberta

Matrícula: Oberta a partir del 30 d'abril de 2023

Preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

VIU UNA EXPERIÈNCIA REAL EN EL MÓN DE LA COOPERACIÓ

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l’alumnat per a tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, i dota d’eines i coneixements per a abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies.

El màster també ofereix experiència en entitats nacionals i internacionals del sector -a través d’un període de practiques- que brinden als alumnes experiència real en el món de la cooperació.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i les desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, la seguretat o els drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions. 
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magrib, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics. 
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. m Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades.
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària. 
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara
  a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi;
  b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats;
  c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i
  d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global.
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, com a enfocament que parteix de la implicació de les comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’enfocament del marc lògic o la teoria del canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument per al canvi social i poder analitzardes de les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Pla d'estudis

MÒDUL I: REPTES GLOBALS: GEOPOLÍTICA, DESIGUALTATS, MEDI AMBIENT, DRETS HUMANS I DIVERSITAT CULTURAL (15 ECTS)

1.1.- Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana, Àsia (3 ECTS)

1.2.- Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)

1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)

1.4.- Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)

1.5.- Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)

MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)

2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)

2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)

2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)

2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)

2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d’emergència (3 ECTS)

MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)

3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)

3.2. El sistema de cooperació des de l’acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)

3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)

3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

MÒDUL IV: EINES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS (3 ECTS)

4.1- Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere, medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades, acció humanitària, participació, acció comunitària (3 ECTS)

MÒDUL V: PRÀCTICUM (6 ECTS). Pràctiques en organitzacions nacionals o internacionals i entitats socials

5.1.- Pràcticum (6 ECTS)

MÒDUL VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

6.1.- Treball final de màster (6 ECTS)

Itinerari curricular: hi ha la possibilitat de cursar un dels mòduls (I,II o III, de 15 ECTS) i obtenir un títol d’expert universitari; així mateix, si es cursen els mòduls I i II (30 ECTS) o els mòduls II i III (30 ECTS) s’obté un títol de diploma d’especialització universitària. 

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d’experts reconeguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària, així com l’intercanvi d’experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l’àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l’estranger.

Pràctiques

La realització del màster inclou una àmplia oferta de pràctiques en organismes i entitats de gran prestigi tant de l’estranger com de Catalunya. Alguns dels centres són els següents*:

Pràctiques internacionals

 • InteRed (República Dominicana)
 • Alianzas por una Minería Responsable (Colòmbia)
 • Santuario San Pedro Claver (Colòmbia)
 • Cooperativa Nuevo Horizonte (Guatemala)
 • Paz y desarrollo (Equador)
 • Amnistía Internacional Chile (Xile)
 • Centro de Reposo San Juan de Dios (Piura) (Perú)
 • Our Sansar (Nepal)
 • Fundació Daniel Shah & Núria Toneu (India)
 • Colectiva Cereza (Chiapas) (Mèxic)
 • Alegria con Gambo (Etiòpia)
 • Diócesis de Tánger - Delegación de Migraciones (Marroc)
 • Hogar Lerchundi (Marroc)

Pràctiques nacionals

 • Save the Children (infància) 
 • Amnistia Internacional Catalunya (drets humans)
 • Creu Roja (cooperació internacional, acció humanitària)
 • Educo (acció humanitària, infància, educació per al desenvolupament) 
 • Entre pueblos (cooperació internacional i educació per al desenvolupament) 
 • Fundació Privada Intergramenet (immigració i projectes comunitaris) 
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (cooperació internacional) 
 • Fundació Tot Raval (projectes comunitaris) 
 • Assemblea de Cooperació per la Pau (cooperació internacional, drets humans)
 •  LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (federació de més de 100 organitzacions per a la justícia global) 
 • Coordinadora Justícia Alimentària Global (justícia alimentària) 
 • Fundació Bayt al-Thaqafa (persones refugiades, migrants) 
 • Fundació Vicenç Ferrer (cooperació internacional) 
 • Sonrisas de Bombay (cooperació internacional) 
 • Mans Unides (cooperació internacional)
 • Ajuntament de Bigues i Riells (projectes comunitaris)
 • Intered Catalunya (cooperació internacional)
 • Barcelonactua (projectes comunitaris)
 • Associació Creart (projectes comunitaris)

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

 • Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària, gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció), assessors i gestors de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals. 
 • Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: consultors, tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària. 
 • ONGD i altres organitzacions de la societat civil: gestors i personal de l’organització en organitzacions no lucratives especialitzades, interventors comunitaris, assessors en organitzacions com a experts temàtics. 
 • Sector privat i àmbit de la consultoria: assessors en l’àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants, gestors de projectes. 
 • Instituts de recerca i àmbit universitari: investigadors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Carolina Cañellas

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull i Màster en Mediació de conflictes per la Universitat de Barcelona i en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials per la Universitat Ramon Llull. És professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) on també imparteix docència als graus d’Educació Social i Treball Social. Experta en el context clínic i psicosocial on desenvolupa la seva experiència professional.

Més

COORDINACIÓ

Ailen Mendoza Martínez

Grau en Història (UAB), Màster Universitari en Amèrica Llatina i la Unió Europea: Una cooperació estratègica (UAH), curs de Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals (PT). Coordinadora de Voluntariat cultural a Barcelona i Matera (Itàlia). Coordinadora d’esdeveniments acadèmics i responsable de comunicació del IELAT (Institut Universitari d’Investigació en estudis llatinoamericans) de la Universitat d’Alcalà.

Més

DOCENTS

Joan-Andreu Rocha. Doctor en Ciències de la Comunicació (UAO - CEU) i doctor en Història de les Religions (PUG). Les seves àrees d’experiència són la comunicació intercultural, el diàleg i el pluralisme interreligiosos, la geopolítica de la comunicació i les minories religioses, la cultura i els mitjans de comunicació. Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i professor convidat a la Pontifícia Universitat Gregoriana i a la Universitat Europea de Roma, així com a la Universitat de Teheran. 

Pedro José Gómez.  Doctor en Economia (UCM). Professor titular d’Economia Mundial, Organització Econòmica Internacional (grau en Economia) i Desigualat i Cooperació al Desenvolupament (màster en Economia Internacional i Desenvolupament). Actualment treballa, entre d’altres, en la línia d’investigació sobre l’anàlisi de la desigualtat i la pobresa a nivell nacional i internacional.

Esther Vivas. Llicenciada en Periodisme i màster en Sociologia. Especialitzada en anàlisi política i social, maternitats i feminisme i polítiques agroalimentàries i consum crític. Professora del màster en Agricultura Ecològica (UB). És membre del consell assessor de la revista Viento Sur i va ser guardonada amb el premi Biocultura 2015 al periodisme compromès amb el medi ambient. 

Karlos Pérez de Armiño. Doctor en Ciències Polítiques (UPV) i diplomat en Estudis Europeus i Ajuda International Humanitària. Professor de Relacions Internacionals a la Universitat del País Basc, així com en diversos màsters relacionats amb cooperació i acció comunitària. Consultor i investigador de l’Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional HEGOA.

Jordi Sabater. Doctor en Història (UPF), llicenciat en Història (UAB) i diplomat en Ciències Polítiques (UPF). Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) especialitzat en immigració i polítiques socials. Professor convidat en diverses universitats europees i d’Amèrica Llatina. 

José Mansilla. Doctor en Antropologia Social. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), del Grup de Treball – Etnografia dels Espais Públics (GTE-EP) de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), del Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials (GRECS) de la Universitat de Barcelona (UB) i del Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU) de la Universitat de Barcelona (UB).

Jesús Sanz. Llicenciat i doctor en Antropologia Social. Professor del Departament d’Antropologia Social (UCM). Llicenciat en Història (UCM) i Sociologia (UNED) i diplomat en Treball Social (UNED). És membre del grup d’investigació APSYC (Antropologia de les Polítiques Socials i Culturals). Ha participat en projectes d’investigació relacionats amb el vincle entre migració i desenvolupament.

Encina Villanueva. Llicenciada en Història de l’Art (UO), màster en Gènere i Desenvolupament (UCM). Professionalment s’ha implicat durant molts anys en el sector de les ONG de desenvolupament, especialment com a formadora i elaborant materials didàctics i de reflexió sobre drets de les dones, atenció i educació. Ha cocreat el projecte OtrasNosotras, espai de pensament i formació sobre art i feminisme, per a rescatar, conèixer i difondre les creacions de les dones. Dinamitzadora comunitària a Associació Trabe. 

Gemma Casal Fité. Antropòloga. Tècnica de Desenvolupament i Suport a la Coordinadora d’ONGD de Lleida. Ha estat professora d’Antropologia (UL) i investigadora en la càtedra de Desenvolupament. Els seus eixos d’interès són migracions vinculades al desenvolupament rural i local, capital social i desenvolupament i canvi social.

Iñigo Macías. Economista. Màster en Estudis de Desenvolupament i Economia Internacional de la London School of Economics. Professor de la UAB i de màster a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Coordinador d’investigacions a Oxfam Intermon. Experiència de camp en la regió andina, Amèrica Central i Àfrica subsahariana.

Txus Morata. Doctora i llicenciada en Pedagogia (UB). Els seus àmbits d’experiència inclouen la pedagogia social comunitària i l’educació en el temps lliure com a facilitador de la participació ciutadana i l’empoderament de les comunitats. Com a investigadora principal del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) ha participat en projectes relatius a la pedagogia comunitària en poblacions en risc de vulnerabilitat social.

Davinia de Ramón: Llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Educació Social (UV). Especialista en Animació Sociocultural i Intervenció Socioeducativa per la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Tècnica de mobilització ciutadana a la Fundación Entreculturas, que promou l’educació de persones en situació de vulnerabilitat a Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

Abel Sampériz Callís. Diplomat en Ciències Empresarials (UB), llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB), màster en Globalització i Desenvolupament (UB), postgrau en Agents de Desenvolupament (UPC) i màster en Evaluació de Programes i Polítiques Públiques (UCM). Actualment és avaluador independient i consultor. Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre avaluació i planificació de programes. Des de l'any 1997 treballa en el sector de la cooperació internacional, acció humanitària i educació transformadora. Cofundador de l'Associació per a la Transformació Social Pole Pole.

Iván Navarro. Llicenciat en Sociologia i doctor en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Màster en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Posgrau en Desenvolupament Comunitari (UAQ). Actualment és investigador del Programa de Conflictes i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau (UAB). Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre conflictes armats i construcció de pau, cooperació al desenvolupament, gestió de projectes i metodologies participatives. Cofundador de l'Associació per a la Transformació Social Pole Pole.

Pere Mora Ticó. Doctor en Geografia (UAB). Llicenciat en Història Contemporània i en Geografia (UAB). Màster en Iniciació en la Investigació en Història Contemporània (UAB). Ha estudiat Direcció i Gestió del Màrqueting i Direcció de l’Equip de Vendes a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). És professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i director del màster universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR