Màster de formació permanent en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

22/23 (8a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: D'octubre 2022 a juny 2023

Horari: Divendres tarda de 16 a 21 h Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preu: 120€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: OBERTA

Matrícula: A partir del 2 de maig

Preinscripció Matrícula Calendari

Sol·licita informació

Presentació

VIU UNA EXPERIÈNCIA REAL EN EL MÓN DE LA COOPERACIÓ

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l’alumnat per a tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, i dota d’eines i coneixements per a abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies.

El màster també ofereix experiència en entitats nacionals i internacionals del sector -a través d’un període de practiques- que brinden als alumnes experiència real en el món de la cooperació.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i les desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, la seguretat o els drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions. 
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magrib, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics. 
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. m Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades.
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària. 
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara
  a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi;
  b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats;
  c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i
  d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global.
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, com a enfocament que parteix de la implicació de les comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’enfocament del marc lògic o la teoria del canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument per al canvi social i poder analitzardes de les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Pla d'estudis

MÒDUL I: REPTES GLOBALS: GEOPOLÍTICA, DESIGUALTATS, MEDI AMBIENT, DRETS HUMANS I DIVERSITAT CULTURAL (15 ECTS)

1.1.- Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana, Àsia (3 ECTS)

1.2.- Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)

1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)

1.4.- Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)

1.5.- Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)

MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)

2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)

2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)

2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)

2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)

2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d’emergència (3 ECTS)

MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)

3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)

3.2. El sistema de cooperació des de l’acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)

3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)

3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

MÒDUL IV: EINES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS (3 ECTS)

4.1- Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere, medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades, acció humanitària, participació, acció comunitària (3 ECTS)

MÒDUL V: PRÀCTICUM (6 ECTS). Pràctiques en organitzacions nacionals o internacionals i entitats socials

5.1.- Pràcticum (6 ECTS)

MÒDUL VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

6.1.- Treball final de màster (6 ECTS)

Itinerari curricular: hi ha la possibilitat de cursar un dels mòduls (I,II o III, de 15 ECTS) i obtenir un títol d’expert universitari; així mateix, si es cursen els mòduls I i II (30 ECTS) o els mòduls II i III (30 ECTS) s’obté un títol de diploma d’especialització universitària. 

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d’experts reconeguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària, així com l’intercanvi d’experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l’àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l’estranger.

Pràctiques

La realització del màster inclou una àmplia oferta de pràctiques en organismes i entitats de gran prestigi tant de l’estranger com de Catalunya. Alguns dels centres són els següents*:

Pràctiques internacionals

 • InteRed (República Dominicana)
 • Alianzas por una Minería Responsable (Colòmbia)
 • Santuario San Pedro Claver (Colòmbia)
 • Cooperativa Nuevo Horizonte (Guatemala)
 • Paz y desarrollo (Equador)
 • Amnistía Internacional Chile (Xile)
 • Centro de Reposo San Juan de Dios (Piura) (Perú)
 • Our Sansar (Nepal)
 • Fundació Daniel Shah & Núria Toneu (India)
 • Colectiva Cereza (Chiapas) (Mèxic)
 • Alegria con Gambo (Etiòpia)
 • Diócesis de Tánger - Delegación de Migraciones (Marroc)
 • Hogar Lerchundi (Marroc)

Pràctiques nacionals

 • Save the Children (infància) 
 • Amnistia Internacional Catalunya (drets humans)
 • Creu Roja (cooperació internacional, acció humanitària)
 • Educo (acció humanitària, infància, educació per al desenvolupament) 
 • Entre pueblos (cooperació internacional i educació per al desenvolupament) 
 • Fundació Privada Intergramenet (immigració i projectes comunitaris) 
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (cooperació internacional) 
 • Fundació Tot Raval (projectes comunitaris) 
 • Assemblea de Cooperació per la Pau (cooperació internacional, drets humans)
 •  LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (federació de més de 100 organitzacions per a la justícia global) 
 • Coordinadora Justícia Alimentària Global (justícia alimentària) 
 • Fundació Bayt al-Thaqafa (persones refugiades, migrants) 
 • Fundació Vicenç Ferrer (cooperació internacional) 
 • Sonrisas de Bombay (cooperació internacional) 
 • Mans Unides (cooperació internacional)
 • Ajuntament de Bigues i Riells (projectes comunitaris)
 • Intered Catalunya (cooperació internacional)
 • Barcelonactua (projectes comunitaris)
 • Associació Creart (projectes comunitaris)

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

 • Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària, gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció), assessors i gestors de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals. 
 • Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: consultors, tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària. 
 • ONGD i altres organitzacions de la societat civil: gestors i personal de l’organització en organitzacions no lucratives especialitzades, interventors comunitaris, assessors en organitzacions com a experts temàtics. 
 • Sector privat i àmbit de la consultoria: assessors en l’àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants, gestors de projectes. 
 • Instituts de recerca i àmbit universitari: investigadors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Carolina Cañellas

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull i Màster en Mediació de conflictes per la Universitat de Barcelona i en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials per la Universitat Ramon Llull. És professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) on també imparteix docència als graus d’Educació Social i Treball Social. Experta en el context clínic i psicosocial on desenvolupa la seva experiència professional.

Més

COORDINACIÓ

Ailen Mendoza Martínez

Grau en Història (UAB), Màster Universitari en Amèrica Llatina i la Unió Europea: Una cooperació estratègica (UAH), curs de Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals (PT). Coordinadora de Voluntariat cultural a Barcelona i Matera (Itàlia). Coordinadora d’esdeveniments acadèmics i responsable de comunicació del IELAT (Institut Universitari d’Investigació en estudis llatinoamericans) de la Universitat d’Alcalà.

Més

DOCENTS

Joan-Andreu Rocha. Doctor en Ciències de la Comunicació (UAO - CEU) i doctor en Història de les Religions (PUG). Les seves àrees d’experiència són la comunicació intercultural, el diàleg i el pluralisme interreligiosos, la geopolítica de la comunicació i les minories religioses, la cultura i els mitjans de comunicació. Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i professor convidat a la Pontifícia Universitat Gregoriana i a la Universitat Europea de Roma, així com a la Universitat de Teheran. 

Pedro José Gómez.  Doctor en Economia (UCM). Professor titular d’Economia Mundial, Organització Econòmica Internacional (grau en Economia) i Desigualat i Cooperació al Desenvolupament (màster en Economia Internacional i Desenvolupament). Actualment treballa, entre d’altres, en la línia d’investigació sobre l’anàlisi de la desigualtat i la pobresa a nivell nacional i internacional.

Esther Vivas. Llicenciada en Periodisme i màster en Sociologia. Especialitzada en anàlisi política i social, maternitats i feminisme i polítiques agroalimentàries i consum crític. Professora del màster en Agricultura Ecològica (UB). És membre del consell assessor de la revista Viento Sur i va ser guardonada amb el premi Biocultura 2015 al periodisme compromès amb el medi ambient. 

Karlos Pérez de Armiño. Doctor en Ciències Polítiques (UPV) i diplomat en Estudis Europeus i Ajuda International Humanitària. Professor de Relacions Internacionals a la Universitat del País Basc, així com en diversos màsters relacionats amb cooperació i acció comunitària. Consultor i investigador de l’Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional HEGOA.

Jordi Sabater. Doctor en Història (UPF), llicenciat en Història (UAB) i diplomat en Ciències Polítiques (UPF). Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) especialitzat en immigració i polítiques socials. Professor convidat en diverses universitats europees i d’Amèrica Llatina. 

José Mansilla. Doctor en Antropologia Social. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), del Grup de Treball – Etnografia dels Espais Públics (GTE-EP) de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), del Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials (GRECS) de la Universitat de Barcelona (UB) i del Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU) de la Universitat de Barcelona (UB).

Jesús Sanz. Llicenciat i doctor en Antropologia Social. Professor del Departament d’Antropologia Social (UCM). Llicenciat en Història (UCM) i Sociologia (UNED) i diplomat en Treball Social (UNED). És membre del grup d’investigació APSYC (Antropologia de les Polítiques Socials i Culturals). Ha participat en projectes d’investigació relacionats amb el vincle entre migració i desenvolupament.

Encina Villanueva. Llicenciada en Història de l’Art (UO), màster en Gènere i Desenvolupament (UCM). Professionalment s’ha implicat durant molts anys en el sector de les ONG de desenvolupament, especialment com a formadora i elaborant materials didàctics i de reflexió sobre drets de les dones, atenció i educació. Ha cocreat el projecte OtrasNosotras, espai de pensament i formació sobre art i feminisme, per a rescatar, conèixer i difondre les creacions de les dones. Dinamitzadora comunitària a Associació Trabe. 

Gemma Casal Fité. Antropòloga. Tècnica de Desenvolupament i Suport a la Coordinadora d’ONGD de Lleida. Ha estat professora d’Antropologia (UL) i investigadora en la càtedra de Desenvolupament. Els seus eixos d’interès són migracions vinculades al desenvolupament rural i local, capital social i desenvolupament i canvi social.

Iñigo Macías. Economista. Màster en Estudis de Desenvolupament i Economia Internacional de la London School of Economics. Professor de la UAB i de màster a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Coordinador d’investigacions a Oxfam Intermon. Experiència de camp en la regió andina, Amèrica Central i Àfrica subsahariana.

Txus Morata. Doctora i llicenciada en Pedagogia (UB). Els seus àmbits d’experiència inclouen la pedagogia social comunitària i l’educació en el temps lliure com a facilitador de la participació ciutadana i l’empoderament de les comunitats. Com a investigadora principal del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) ha participat en projectes relatius a la pedagogia comunitària en poblacions en risc de vulnerabilitat social.

Davinia de Ramón: Llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Educació Social (UV). Especialista en Animació Sociocultural i Intervenció Socioeducativa per la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Tècnica de mobilització ciutadana a la Fundación Entreculturas, que promou l’educació de persones en situació de vulnerabilitat a Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

Abel Sampériz Callís. Diplomat en Ciències Empresarials (UB), llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB), màster en Globalització i Desenvolupament (UB), postgrau en Agents de Desenvolupament (UPC) i màster en Evaluació de Programes i Polítiques Públiques (UCM). Actualment és avaluador independient i consultor. Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre avaluació i planificació de programes. Des de l'any 1997 treballa en el sector de la cooperació internacional, acció humanitària i educació transformadora. Cofundador de l'Associació per a la Transformació Social Pole Pole.

Iván Navarro. Llicenciat en Sociologia i doctor en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Màster en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Posgrau en Desenvolupament Comunitari (UAQ). Actualment és investigador del Programa de Conflictes i Construcció de Pau de l'Escola de Cultura de Pau (UAB). Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre conflictes armats i construcció de pau, cooperació al desenvolupament, gestió de projectes i metodologies participatives. Cofundador de l'Associació per a la Transformació Social Pole Pole.

Pere Mora Ticó. Doctor en Geografia (UAB). Llicenciat en Història Contemporània i en Geografia (UAB). Màster en Iniciació en la Investigació en Història Contemporània (UAB). Ha estudiat Direcció i Gestió del Màrqueting i Direcció de l’Equip de Vendes a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). És professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i director del màster universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR