Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

20/21 (6a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De novembre 2020 a juny 2021

Horari: Divendres tarda de 16 a 21 h Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preu: 115€/ECTS (1r curs). El preu no inclou taxes i preinscripció

Matrícula: A partir del 2 de maig de 2020

Admissió i preinscripció Matrícula Calendari Sol·licita informació

Presentació

VIU UNA EXPERIÈNCIA REAL EN EL MÓN DE LA COOPERACIÓ

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l’alumnat per a tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, i dota d’eines i coneixements per a abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies.

Formació d'interès en serveis socials 

Objectius

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització, especialment les noves dinàmiques de pobresa i les desigualtats, la crisi ecològica i els reptes mediambientals, així com els desafiaments en relació amb la pau, la seguretat o els drets humans, i els reptes vinculats a les societats multiculturals i les migracions. 
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magrib, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics. 
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. m Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades.
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària. 
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara
  a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi;
  b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats;
  c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i
  d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global.
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, com a enfocament que parteix de la implicació de les comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’enfocament del marc lògic o la teoria del canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument per al canvi social i poder analitzardes de les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Pla d'estudis

MÒDUL I: REPTES GLOBALS: GEOPOLÍTICA, DESIGUALTATS, MEDI AMBIENT, DRETS HUMANS I DIVERSITAT CULTURAL (15 ECTS)

1.1.- Globalització i anàlisi geopolítica: Amèrica Llatina, Magreb, Orient Mitjà, Àfrica subsahariana, Àsia (3 ECTS)

1.2.- Pobresa humana, desigualtats i conflicte social (3 ECTS)

1.3.- Crisi ecològica i reptes mediambientals (3 ECTS)

1.4.- Conflicte, pau, seguretat i drets humans (3 ECTS)

1.5.- Multiculturalitat, interculturalitat, identitat i migracions (3 ECTS)

MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)

2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)

2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)

2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)

2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)

2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d’emergència (3 ECTS)

MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)

3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)

3.2. El sistema de cooperació des de l’acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)

3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)

3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

MÒDUL IV: EINES PER A LA RECERCA EN CIÈNCIES SOCIALS (3 ECTS)

4.1- Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere, medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades, acció humanitària, participació, acció comunitària (3 ECTS)

MÒDUL V: PRÀCTICUM (6 ECTS). Pràctiques en organitzacions nacionals o internacionals i entitats socials

5.1.- Pràcticum (6 ECTS)

MÒDUL VI: TREBALL FINAL DE MÀSTER (6 ECTS)

6.1.- Treball final de màster (6 ECTS)

Itinerari curricular: hi ha la possibilitat de cursar un els mòduls (I, II o III) i obtenir un títol d’expert universitari; així mateix, si es cursen els mòduls I i II o els mòduls II i III s’obté un títol de diploma d’especialització universitària. 

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d’experts reconeguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària, així com l’intercanvi d’experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l’àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l’estranger.

Pràctiques

La realització del màster inclou una àmplia oferta de pràctiques en organismes i entitats de gran prestigi tant de l’estranger com de Catalunya. Alguns dels centres són els següents*:

Pràctiques internacionals

 • InteRed (República Dominicana)
 • Alianzas por una Minería Responsable (Colòmbia)
 • Santuario San Pedro Claver (Colòmbia)
 • Cooperativa Nuevo Horizonte (Guatemala)
 • Paz y desarrollo (Equador)
 • Amnistía Internacional Chile (Xile)
 • Centro de Reposo San Juan de Dios (Piura) (Perú)
 • Our Sansar (Nepal)
 • Fundació Daniel Shah & Núria Toneu (India)
 • Colectiva Cereza (Chiapas) (Mèxic)
 • Alegria con Gambo (Etiòpia)
 • Diócesis de Tánger - Delegación de Migraciones (Marroc)
 • Hogar Lerchundi (Marroc)

Pràctiques nacionals

 • Save the Children (infància) 
 • Amnistia Internacional Catalunya (drets humans)
 • Creu Roja (cooperació internacional, acció humanitària)
 • Educo (acció humanitària, infància, educació per al desenvolupament) 
 • Entre pueblos (cooperació internacional i educació per al desenvolupament) 
 • Fundació Privada Intergramenet (immigració i projectes comunitaris) 
 • Àrea Metropolitana de Barcelona (cooperació internacional) 
 • Fundació Tot Raval (projectes comunitaris) 
 • Assemblea de Cooperació per la Pau (cooperació internacional, drets humans)
 •  LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (federació de més de 100 organitzacions per a la justícia global) 
 • Coordinadora Justícia Alimentària Global (justícia alimentària) 
 • Fundació Bayt al-Thaqafa (persones refugiades, migrants) 
 • Fundació Vicenç Ferrer (cooperació internacional) 
 • Sonrisas de Bombay (cooperació internacional) 
 • Mans Unides (cooperació internacional)

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

Sortides professionals

 • Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.): tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària, gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció), assessors i gestors de la diversitat cultural i migracions, així com mediadors interculturals. 
 • Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament: consultors, tècnics de cooperació, tècnics d’acció humanitària. 
 • ONGD i altres organitzacions de la societat civil: gestors i personal de l’organització en organitzacions no lucratives especialitzades, interventors comunitaris, assessors en organitzacions com a experts temàtics. 
 • Sector privat i àmbit de la consultoria: assessors en l’àmbit de la interculturalitat i obertura de nous mercats en contextos culturalment distants, gestors de projectes. 
 • Instituts de recerca i àmbit universitari: investigadors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Aina Labèrnia Romagosa

Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra. És professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, on imparteix, entre d’altres, l’assignatura Cooperació internacional per al desenvolupament. Té un títol de Mediació Lingüística (Universitat Pompeu Fabra), diversos anys d’experiència col·laborant amb Oxfam Intermón i ha estat membre d’Amnistia Internacional. D’entre les seves àrees d’expertesa hi ha la gestió de la diversitat i la interculturalitat.

COORDINACIÓ

Berta Soley Daro

Graduada en Educació Social a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), i amb un Màster en Desenvolupament i Relacions Internacionals a l'Aalborg Universitet (Dinamarca). Imparteix formacions en l'àmbit del gènere i classes privades online per a estudiants estrangers. És candidata Doctorand per la Aarhus Universitet (Dinamarca) en l'àmbit de violència de gènere i assetjament en el sector universitari.

Anar a Persones i equips

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR