Diploma universitari en desenvolupament i cooperació

22/23 (3a edició)

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 30 ECTS

Idioma: Castellà

Durada: De gener a juny 2023

Horari: Divendres tarda de 16 a 21 h Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preu: 128€/ECTS. El preu no inclou taxes i preinscripció

Preinscripció: Tancada

Matrícula: Tancada

Calendari

Sol·licita informació

Presentació

Aquest postgrau capacita per a treballar en projectes de cooperació al desenvolupament a partir de la comprensió de les diferents visions sobre el desenvolupament, l'aprofundiment en els fonaments de l’acció humanitària i el domini del sistema de cooperació internacional, del qual sabràs identificar els actors principals i les seves agendes.

Objectius

 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament. 
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades. 
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària. 
 • Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament, com ara a) la cooperació no governamental i el paper de les ONGD en el context de crisi; b) els organismes internacionals com les Nacions Unides i la Unió Europea, així com les seves agendes vinculades a la reducció de la pobresa i les desigualtats; c) els nous actors i dinàmiques en la cooperació al desenvolupament, com són la cooperació descentralitzada i la cooperació Sud-Sud i triangular, i d) el paper de les xarxes internacionals de solidaritat i els moviments socials globals amb la seva agenda de justícia global. 
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social. 
 • Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’enfocament del marc lògic o la teoria del canvi. 
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des de les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.

Pla d'estudis

MÒDUL II: DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ HUMANITÀRIA: GÈNERE, MINORIES I MIGRACIONS (15 ECTS)

2.1.- Conceptes bàsics, estratègies i medició del desenvolupament (3 ECTS)

2.2.- Noves dimensions i visions sobre el desenvolupament: ecofeminisme, decreixement i postdesenvolupament (3 ECTS)

2.3.- Gènere i desenvolupament (3 ECTS)

2.4.- Codesenvolupament, migracions forçades i persones refugiades (3 ECTS)

2.5.- Acció humanitària: ajut en situacions d’emergència (3 ECTS)

MÒDUL III: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ GLOBAL: ACTORS I AGENDES, GESTIÓ DE PROJECTES I NOVES TECNOLOGIES (15 ECTS)

3.1.- Actors i agendes de cooperació al desenvolupament (6 ECTS)

3.2. El sistema de cooperació des de l’acció comunitària: aspectes psicosocials i participació (3 ECTS)

3.3.- Identificació, planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament (3 ECTS)

3.4.- Noves tecnologies com a instrument pel canvi social: de la bretxa digital als social media (3 ECTS)

Metodologia

Participació proactiva a les sessions presencials. Presentacions i dinàmiques proposades pel professorat, treballs en seminaris sobre cursos pràctics, lectures i material audiovisual de referència. El màster inclou la implicació d’experts reconeguts en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i l’acció comunitària, així com l’intercanvi d’experiències amb diferents organitzacions del camp per tractar sortides professionals en l'àmbit. També té una àmplia oferta de pràctiques a entitats de cooperació per al desenvolupament tant nacionals com a diversos països de l’estranger.

Pràctiques

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

Sortides professionals

Administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, etc.):

 • Tècnics de cooperació 
 • Tècnics d’acció humanitària 
 • Gestors de projectes (avaluació, gestió, direcció)

Organismes internacionals i multilaterals de desenvolupament:

 • Consultors
 • Tècnics de cooperació 
 • Tècnics d’acció humanitària

ONGD i altres organitzacions de la societat civil:

 • Gestors i personal de l’organització en organitzacions no lucratives especialitzades 
 • Interventors comunitaris
 • Assessors en organitzacions com a experts temàtics

Sector privat i àmbit de la consultoria:

 • Gestors de projectes

Instituts de recerca i àmbit universitari:

 • Investigadors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, migracions, diversitat cultural, drets humans, etc.

Direcció i professorat

DIRECCIÓ

Carolina Cañellas

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull i Màster en Mediació de conflictes per la Universitat de Barcelona i en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials per la Universitat Ramon Llull. És professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) on també imparteix docència als graus d’Educació Social i Treball Social. Experta en el context clínic i psicosocial on desenvolupa la seva experiència professional.

Més

DOCENTS

José Mansilla. Doctor en Antropologia Social. Membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), del Grup de Treball – Etnografia dels Espais Públics (GTE-EP) de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), del Grup de Recerca sobre Exclusió i Controls Socials (GRECS) de la Universitat de Barcelona (UB) i del Grup de Recerca sobre Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU) de la Universitat de Barcelona (UB).

Jesús Sanz. Llicenciat i doctor en Antropologia Social. Professor del Departament d’Antropologia Social (UCM). Llicenciat en Història (UCM) i Sociologia (UNED) i diplomat en Treball Social (UNED). És membre del grup d’investigació APSYC (Antropologia de les Polítiques Socials i Culturals). Ha participat en projectes d’investigació relacionats amb el vincle entre migració i desenvolupament.

Encina Villanueva. Llicenciada en Història de l’Art (UO), màster en Gènere i Desenvolupament (UCM). Professionalment s’ha implicar durant molts anys en el sector de les ONG de desenvolupament, especialment com formadora i elaborant materials didàctics i de reflexió sobre drets de les dones, atenció i educació. Ha cocreat el projecte OtrasNosotras, espai de pensament i formació sobre art i feminisme, per a rescatar, conèixer i difondre les creacions de les dones.

Gemma Casal Fité. Antropòloga. Tècnica de Desenvolupament i Suport a la Coordinadora d’ONGD de Lleida. Ha estat professora d’Antropologia (UL) i investigadora en la càtedra de Desenvolupament. Els seus eixos d’interès són migracions vinculades al desenvolupament rural i local, capital social i desenvolupament i canvi social.

Karlos Pérez de Armiño. Doctor en Ciències Polítiques (UPV) i diplomat en Estudis Europeus i Ajuda International Humanitària. Professor de Relacions Internacionals a la Universitat del País Basc, així com en diversos màsters relacionats amb cooperació i acció comunitària. Consultor i investigador de l’Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional HEGOA.

Iñigo Macías. Economista. Màster en Estudis de Desenvolupament i Economia internacional de la London School of Economics. Professor de la UAB i de màster a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Coordinador d’investigacions a Oxfam Intermon. Experiència de camp en la regió andina, Amèrica Central i Àfrica subsahariana.

Txus Morata. Doctora i llicenciada en Pedagogia (UB). Els seus àmbits d’experiència inclouen la pedagogia social comunitària i l’educació en el temps lliure com a facilitador de la participació ciutadana i l’empoderament de les comunitats. Com a investigadora principal del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) ha participat en projectes relatius a la pedagogia comunitària en poblacions en risc de vulnerabilitat social.

Davinia de Ramón. Llicenciada en Psicopedagogia i diplomada en Educació Social (UV). Especialista en Animació Sociocultural i Intervenció Socioeducativa per la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Tècnica de mobilització ciutadana a la Fundación Entreculturas, que promou l’educació de persones en situació de vulnerabilitat a Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

Abel Sampériz Callís. Diplomat en Ciències Empresarials (B), llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB), màster en Globalització i Desenvolupament (UB), postgrau en Agents de Desenvolupament (UPC) i màster en Avaluació de Programes i Polítiques Públiques (UCM). Actualment és avaluador independent i consultor. Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre planificació de programes. Des de l’any 1997 treballa en el sector de la cooperació internacional, acció comunitària i educació transformadora.

Iván Navarro. Llicenciat en Sociologia i doctor en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Màster en Relacions Internacionals i Estudis Africans (UAM). Postgrau en Desenvolupament Comunitari (UAQ). Actualment és investigador del programa de Conflictes i Construcció de Pau de l’Escola de Cultura de Pau (UAB). Imparteix docència en espais universitaris i no universitaris sobre conflictes armats i construcció de pau, cooperació al desenvolupament i metodologies participatives.

Pere Mora Ticó. Doctor en Geografia (UAB). Llicenciat en Història Contemporània i en Geografia (UAB). Màster en Iniciació en la Investigació en Història Contemporània (UAB). Ha estudiat Direcció i Gestió del Màrqueting i Direcció de l’Equip de Vendes a l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). És professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i director del màster universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials.

Joan-Andreu Rocha: Doctor en Ciències de la Comunicació (UAO - CEU) i doctor en Història de les Religions (PUG). Les seves àrees d’experiència són la comunicació intercultural, el diàleg i el pluralisme interreligiosos, la geopolítica de la comunicació i les minories religioses, la cultura i els mitjans de comunicació. Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) i professor convidat a la Pontifícia Universitat Gregoriana i a la Universitat Europea de Roma, així com a la Universitat de Teheran.

Esther Vivas: Llicenciada en Periodisme i màster en Sociologia. Especialitzada en anàlisi política i social, maternitats i feminisme i polítiques agroalimentàries i consum crític. Professora del màster en Agricultura Ecològica (UB). És membre del consell assessor de la revista Viento Sur i va ser guardonada amb el premi Biocultura 2015 al periodisme compromès amb el medi ambient.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR