Programació de Màsters i Postgraus en Acció Social

Àmbit d'infància, adolescència i família

Potencia els recursos propis dels infants i els adolescents.

Promou l'atenció integral de l'infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Capacita per a l'atenció i l'acompanyament individual dels joves migrans

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Desenvolupa competències directives i de disseny de projectes d'emprenedoria social.

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Acompanya en el camí professional.

Àmbit d'ètica

Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió.

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Promou l'autonomia personal de la gent gran amb eines de gestió de residències des de l'atenció centrada a la persona. 

Màster universitari en gerontologia i promoció de la autonomia personal Octubre 2022 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en gestió per a l'atenció de la persona Octubre 2022 - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran Octubre 2022 - març 2023 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran Febrer - juny 2023  Online

Àmbit de drogodependència

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de drogodependència.

Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària

Viu una experiència real en el món de la cooperació.

Àmbit de counselling

Potencia canvis positius en les relacions d'ajuda.

Màster de formació permanent en counselling Octubre 2022 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en counselling Octubre 2022 - juny 2023 Semipresencial