Programació de Màsters i Postgraus en Acció Social

Àmbit d'infància, adolescència i família

Potencia els recursos propis dels infants i els adolescents.

Promou l'atenció integral de l'infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Expert universitari en petita infància, família i territori: eines per l'acompanyament socioeducatiu Novembre 2020 - febrer 2021
Febrer - Juny 2021
Semipresencial
Online

Capacita per a l'atenció i l'acompanyament individual dels joves migrans

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Desenvolupa competències directives i de disseny de projectes d'emprenedoria social.

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Acompanya en el camí professional.

  
Diploma universitari en orientació i inserció laboral Novembre 2020 - juny 2021 Semipresencial
Expert universitari en orientació i inserció laboral Novembre 2020 - febrer 2021
Febrer - juny 2021
Semipresencial
Online
Expert universitari en intervenció en l'àmbit de la inserció laboral Març - maig 2021 Semipresencial
Expert universitari en eines per a la intervenció socioeducativa per a professionals de l’acció social Novembre 2020 - febrer 2021 Semipresencial

Àmbit d'ètica

Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió.

Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa Novembre 2020 - juny 2021
Febrer - juny 2021
Semipresencial
Online

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Promou l'autonomia personal de la gent gran amb eines de gestió de residències des de l'atenció centrada a la persona.

Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal Novembre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Diploma universitari en gestió per a l'atenció de la persona Novembre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Expert universitari en atenció centrada a la persona Novembre 2020 - abril 2021 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran Octubre 2021 - abril 2022
Febrer - juny 2021 
Semipresencial Online

Àmbit de drogodependència

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de drogodependència.

Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària

Viu una experiència real en el món de la cooperació.

Àmbit de counselling

Potencia canvis positius en les relacions d'ajuda.

Màster en counselling Novembre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Diploma universitari en counselling Novembre 2020 - juny 2021 Semipresencial