Programació de Màsters i Postgraus en Acció Social

Àmbit d'infància, adolescència i família

Potencia els recursos propis dels infants i els adolescents.

Promou l'atenció integral de l'infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Capacita per a l'atenció i l'acompanyament individual dels joves migrans

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Desenvolupa competències directives i de disseny de projectes d'emprenedoria social.

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Acompanya en el camí professional.

Àmbit d'ètica

Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió.

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Promou l'autonomia personal de la gent gran amb eines de gestió de residències des de l'atenció centrada a la persona.

Àmbit de drogodependència

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de drogodependència.

Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària

Viu una experiència real en el món de la cooperació.

Àmbit de counselling

Potencia canvis positius en les relacions d'ajuda.

Màster en counselling Novembre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Diploma universitari en counselling Novembre 2020 - juny 2021 Semipresencial