Programació de Màsters i Postgraus en Acció Social

Àmbit d'infància, adolescència i família

Potencia els recursos propis dels infants i els adolescents.

Promou l'atenció integral de l'infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Expert universitari en petita infància, família i territori: eines per l'acompanyament socioeducatiu Octubre 2020 - febrer 2021
Febrer - Juny 2021
Semipresencial
Online

Capacita per a l'atenció i l'acompanyament individual dels joves migrans

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Desenvolupa competències directives i de disseny de projectes d'emprenedoria social.

Àmbit d'inserció laboral

Acompanya en el camí professional.

Àmbit d'ètica

Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió.

Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa Octubre 2020 - juny 2021
Febrer - Juny 2021
Semipresencial
Online

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Promou l'autonomia personal de la gent gran amb eines de gestió de residències des de l'atenció centrada a la persona.

Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal Octubre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Diploma universitari en gestió per a l'atenció de la persona Octubre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Expert universitari en atenció centrada a la persona Octubre 2020 - abril 2021 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per gent gran Octubre 2021 - abril 2022
Febrer - maig 2021 
Semipresencial Online

Àmbit de drogodependència

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de drogodependència.

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Viu una experiència real en el món de la cooperació.

Àmbit de counselling

Potencia canvis positius en les relacions d'ajuda.

Màster en counselling Octubre 2020 - juny 2022 Semipresencial
Diploma universitari en counselling Octubre 2020 - juny 2021 Semipresencial