Programació de Màsters i Postgraus en Acció Social

Àmbit d'infància, adolescència i família

Potencia els recursos propis dels infants i els adolescents.    

Màster universitari en models i estratègies d'acció social i educativa en infància i adolescència Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en intervenció socioeducativa amb la infància i adolescència Març - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en estratègies innovadores d'intervenció amb infants i adolescents Març - abril 2024 Semipresencial
Expert universitari en intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i adolescència Abril - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en lleure educatiu i acció sociocultural Octubre 2023 - gener 2024 Online

Promou l'atenció integral de l'infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Desenvolupa competències directives i de disseny de projectes d'emprenedoria social.

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Acompanya en el camí professional.        

Diploma universitari en orientació i inserció laboral Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en orientació i inserció laboral Octubre 2023 - juny 2024 Online
Expert universitari en orientació i inserció laboral Octubre 2023 - febrer 2024 Semipresencial
Expert universitari en orientació i inserció laboral Febrer - juny 2024 Online
Expert universitari en intervenció en l'àmbit de la inserció laboral Febrer - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en intervenció en l'àmbit de la inserció laboral Octubre 2023 - febrer 2024 Online
Diploma d'especialització universitària en inclusió social i laboral per a joves amb discapacitat intel·lectual Novembre 2023 - maig 2024 Presencial

Àmbit d'ètica

Capacita els professionals per abordar els aspectes ètics de la professió. 

Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en ètica aplicada a l'acció social i psicoeducativa Octubre 2023 - juny 2024 Online

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Promou l'autonomia personal de les persones grans amb eines de gestió de residències des de l'atenció centrada a la persona. 

Màster universitari en gerontologia i promoció de la autonomia personal Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en gestió per a l'atenció centrada en la persona Novembre 2023 - abril 2024 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per a persones grans Febrer - abril 2024 Semipresencial
Expert universitari en gestió de residències i altres recursos per a persones grans Febrer - juny 2024  Online
Expert universitari en atenció centrada a la persona Novembre 2023 - gener 2024  Semipresencial

Àmbit de drogodependència

Capacita per assessorar, prevenir i tractar les persones que es troben en situació de drogodependència.    

Màster de formació permanent en prevenció i intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en prevenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències Desembre 2023 - març 2024 Semipresencial
Expert universitari en intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències Octubre 2023 - gener 2024 Semipresencial
Expert universitari en intervenció socioeducativa en l'àmbit de les drogodependències Febrer - juny 2024 Online

Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària

Viu una experiència real en el món de la cooperació. 

Màster de formació permanent en desenvolupament, cooperació i acció comunitària Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial
Diploma universitari en reptes globals, desenvolupament i acció humanitària Octubre 2023 - març 2024 Semipresencial
Diploma universitari en desenvolupament i cooperació Gener - juny 2024 Semipresencial
Expert universitari en reptes globals: geopolítica, desigualtats, medi ambient, drets humans i diversitat cultural Octubre - desembre 2023 Semipresencial
Expert universitari en desenvolupament i acció humanitària: gènere, minories i migracions Gener - març 2024 Semipresencial
Expert universitari en cooperació al desenvolupament i transformació global Març - juny 2024 Semipresencial

Àmbit de counselling

Potencia canvis positius en les relacions d'ajuda.

Màster de formació permanent en counselling Octubre 2023 - juny 2025 Semipresencial
Diploma universitari en counselling Octubre 2023 - juny 2024 Semipresencial