Pla d'estudis

MÒDUL 1. Aproximació a les infàncies i adolescències actuals: orientacions i recomanacions per a comprendre-les.  (6 ECTS)

 • Matèria 1. La infància i l'adolescència des d'un abordatge interdisciplinar: eines per a la seva comprensió.
 • Matèria 2. Infàncies actuals: Com ser infant i adolescent al S. XXI

MÒDUL 2. Polítiques i marcs legals sobre la infància i l’adolescència. Perspectiva local i internacional. (9 ECTS)

 • Matèria 1. El marc jurídic en la infància i l'adolescència: eines per a la comprensió i l'aplicació pràctica.
 • Matèria 2. Polítiques per a la infància i l'adolescència: planificació, participació i implicació de la comunitat.
 • Matèria 3. Sistemes de protecció a la infància i adolescència: aproximació i comprensió des de la pràctica socioeducativa.

MÒDUL 3. Abordatge des de l'acció social i educativa: estratègies d'intervenció des d'una perspectiva protagònica i d'acompanyament. (12 ECTS)

 • Matèria 1. La intervenció comunitària i la gestió de la participació infantil i juvenil.
 • Matèria 2. Itineraris d'acompanyament en processos de desenvolupament dels nens, les nenes i els adolescents: estratègies innovadores des de la mentoria i la resiliència comunitària.
 • Matèria 3. Abordatge comunitari i en xarxa de situacions de crisi o conflicte.
 • Matèria 4. Direcció i gestió d’equips i organitzacions en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

MÒDUL 4. Contextos i agents clau del treball socioeducatiu amb la infància i l'adolescència: eines per a la intervenció. (12 ECTS)

 • Matèria 1. Famílies i Infància: El rol la comunitat i els seus agents per a la criança positiva.
 • Matèria 2. L'escola com a espai protector i de desenvolupament de totes les infàncies i adolescències: treball interdisciplinar i conjunt entre els agents de la comunitat.
 • Matèria 3. Promoció i prevenció de la salut infantil i adolescent: estratègies i espais de gestió del risc.
 • Matèria 4. Lleure, esport i cultura per a la promoció de les infàncies i adolescències: com promoure contextos educatius per a la promoció social.

MÒDUL 5. Pràcticum. (9 ECTS)

Els crèdits d’aquest mòdul integren les pràctiques en centres, la supervisió en grups reduïts, la formació en metodologies d’investigació i tutories individuals orientades a guiar i acompanyar l’elaboració del treball final de màster.

MÒDUL 6. Treball fi de màster. (6 ECTS)

Elaboració del treball final de màster

MÒDUL 7. Optatives. (6 ECTS)

A escollir entre:

 • Direcció estratègica.
 • Disseny, planificació i avaluació de projectes.
 • La gestió del conflicte en l’àmbit organitzacional i comunitari.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR