Admissió

Procés d'admissió

1. Sol·licitud Online

Registra't a la nostra plataforma online, crea el teu usuari i realitza la preinscripció:

Registre

Preinscripció

2. Entrevista

Entrevista opcional amb el director/a del màster per resoldre dubtes

3. Resolució

El comitè d'Admissió valorará la teva candidatura i et notificarà via email la resolució en un període de màxim 5 dies

4. Reserva de plaça

Per a formalitzar la reserva de plaça hauràs d'abonar 20% + la taxa de matrícula*

5. Documentació

Un cop formalitzada la matrícula, t’explicarem com facilitar-nos tota la documentació

En el moment que iniciïs la preinscripció ja podràs sol·licitar una beca o ajut econòmic.

*Dret de desistiment:
Tota baixa de totalitat de la matrícula té dret a modificació i/o devolució de l’import de matrícula, excepte la taxa de preinscripció i matrícula, dins dels 15 dies després de la data de formalització de la matrícula. Després d’aquesta data no es retornarà l’import abonat i implicarà el cobrament de tots els crèdits matriculats (excepte si no obtens l’accés a la universitat). Una vegada exercit correctament el dret de desistiment per el/la candidat/a (sol·licitat a través del document de Baixa (IQ- FACU- 026), es procedirà al reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució per transferència bancària, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la recepció del formulari de desistiment.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR