CURS 2024-2025    16a edició

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
Divendres tarda de 16 a 21 h
Dissabtes tot el dia de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
60 ECTS

Durada
Octubre 2024 - juny 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

L’acció social i educativa amb infants i adolescents requereix competències per establir ponts amb el teixit sociocomunitari i liderar processos de treball en xarxa amb els agents implicats. Aquest màster desenvolupa aquestes competències i s’orienta a la formació de professionals especialitzats en l’anàlisi i la intervenció en situacions socials i culturals complexes, que necessiten estratègies i metodologies específiques de qualitat en aquests escenaris d’intervenció.

Acreditat per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

OBJECTIUS

 • Analitzar la realitat de la infància i l’adolescència des de la perspectiva històrica, sociològica i psicològica.
 • Valorar i dissenyar accions socials i educatives per a la infància i l’adolescència des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l’adolescència, desenvolupant accions i programes eficaços, eficients i innovadors per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
 • Desenvolupar programes adreçats a la diversitat d’agents i als contextos socials i educatius per a la infància i l’adolescència, establint criteris d’actuació eficaços i aplicant metodologies actives i participatives.

METODOLOGIA

La proposta metodològica del màster combina diferents formats d’ensenyament-aprenentatge: conferències i sessions magistrals, anàlisi d’experiències i bones pràctiques, resolució de casos, supervisió de pràctiques, treball presencial combinat amb metodologia online i acompanyament tutorial en el treball final del màster.

PRÀCTIQUES

 • AEIR Raval
 • Aldees SOS Catalunya
 • Associació Esclat
 • Associació L’Esquitx
 • Casa Família Natzaret
 • Departament de Justícia
 • Eduvic, SCCL
 • Escola Educació Especial Aspasim
 • Escola Puigventós
 • Fundació ADSIS
 • Fundació Akwava
 • Fundació Comtal
 • Fundació Mans a les Mans
 • Fundació Pere Tarrés
 • Fundació Privada Viarany
 • Fundació Salut i Comunitat
 • Fundació Servei Solidari
 • INTRESS
 • Itaca Els Vents
 • Salesians Sant Jordi
 • Suara Cooperativa
 • UNICEF

* Oferta subjecta a la disponibilitat de places i als criteris d’acceptació dels candidats requerits en cada entitat. Si es té experiència en el sector, hi ha la possibilitat de convalidar-les.

SORTIDES PROFESSIONALS

Pertany a l'ambit d'Infància, adolescència i família, que potencia els recursos propis dels infants i els adolescents. Les sortides professionals són:

 • Disseny i promoció de programes per a la infància i adolescència
 • Direcció i gestió d’organitzacions i serveis d’atenció a la infància i adolescència
 • Supervisió d’equips professionals
 • Orientació, formació, intermediació i prospecció directa

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR