COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

S'han trobat 2 articles amb l'etiqueta "Serveis socials"

Són els valors, no l’economia

14.06.17 / Bloc

Els sectors polítics, empresarials i mediàtics dominants han construït un discurs amb voluntat hegemònica que fa d’una determinada visió de la macroeconomia l’eix central del benestar humà.

Veure més >

Oportunitats d’ocupació en la gestió de serveis socials

03.09.15 / Bloc

La crisi econòmica ha posat de manifest la necessitat de que les organitzacions socials implementin un model de gestió de serveis socials eficaç (qualitat), orientat a objectius (planificació estratègica) i, sobretot, que desenvolupi una cartera de serveis orientat a satisfer les necessitats dels seus usuaris (màrqueting de serveis).

Veure més >