COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Per què és necessari el Treball Social a la societat?

Per què és necessari el Treball Social a la societat?

Elena Requena
Directora del Grau en Treball Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

19.03.20

Històricament, aquesta ha estat la seva funció principal però, en l’actualitat, el Treball Social intervé en demandes molt variades de tota la població, amb independència del nivell econòmic o d’altres consideracions.

Us explicaré una situació amb la qual serà fàcil que us pugueu identificar, ja sigui perquè ha passat a la vostra família o perquè algú conegut de vosaltres s’hi ha trobat. El matrimoni format per la senyora Trini i el senyor Josep està gaudint dels anys de jubilació però s’han fet grans i la seva mobilitat i les seves capacitats cognitives comencen a ressentir-se. És per això que necessitarien tenir un suport per a les seves activitats de la vida quotidiana. Qui podria ajudar-los en aquesta situació?

El Treball Social és una disciplina que va néixer lligada a donar resposta a les necessitats, especialment materials, de les persones més vulnerables de la societat. Històricament, aquesta ha estat la seva funció principal però, en l’actualitat, el Treball Social intervé en demandes molt variades de tota la població, amb independència del nivell econòmic o d’altres consideracions.

És cert que el Treball Social continua posant èmfasi especialment en les persones i els grups més vulnerables i en risc social, però també abasta a tots els sectors de la població perquè vol promoure els drets de les persones i les comunitats. Dona suport en els processos de canvi o de crisi per tal d’augmentat la cohesió social i el benestar des de la perspectiva dels Drets humans.

Partint d’aquesta premissa, allà on hi hagi persones o grups, el Treball Social té sentit de ser-hi. Sempre des del compromís ètic, respectuós i responsable. El Treball Social pot donar suport a persones i grups que es troben en situacions complexes o de canvi vital i que necessiten d’un acompanyament professional.

Algunes d’aquestes situacions són situacions derivades de violència de gènere, persones sense sostre, persones dependents, famílies que inicien un procés d’adopció, adolescents amb problemes en salut mental, immigració, treball amb persones que es troben  en centres penitenciaris i amb les seves famílies, entre d’altres.

Seria gairebé impossible fer un llistat exhaustiu de totes les situacions en les quals pot intervenir el Treball Social, però si haguessin de resumir-ho, es podria dir que el Treball Social:

  • Intervé en atenció directa a persones, famílies i grups que es troben en situacions de vulnerabilitat social, o que necessiten de la mediació per resoldre els seus conflictes. Això en qualsevol moment del cicle vital: des de petita infància fins a senectut.
  • Detecta necessitats de la població per tal d’orientar les polítiques socials. En aquest sentit, treballa en xarxa amb altres professionals —com ara juristes, educadors socials, economistes, psicòlegs, personal sanitari o mestres—, per tal de millorar el benestar de la ciutadania.
  • Realitza dinamització comunitària, és a dir, impulsa accions sorgides en la pròpia comunitat que tenen com a finalitat la millora d’algun aspecte de la vida col·lectiva i del territori.
  • Participa en plans d’intervenció i en projectes de recerca sempre amb l’objectiu de millorar el benestar de persones, grups i comunitats.

El Treball Social és clau per assegurar l’Estat del benestar, no tant com a proveïdor de serveis sinó especialment com a professió que busca dotar d’eines a les persones, grups i comunitats perquè siguin ells mateixos promotors del seu propi canvi.

Per la seva formació interdisciplinària, el o la treballadora social té una àmplia visió de les situacions, està especialitzat en la detecció de necessitats socials i en promoure solucions tot implicant als protagonistes. Si recordeu la situació de la Trini i el Josep que he explicat al principi, aquí un treballador social visitaria a la parella en el seu domicili, parlaria amb ells, escoltaria què diuen la Trini i el Josep que necessiten per millorar la seva vida quotidiana, avaluaria la situació i buscaria els recursos pertinents i, si cal, la col·laboració d’altres professionals per tal de garantir el màxim d’autonomia i benestar possible.

Veiem, doncs, que el Treball Social vol promoure la qualitat de vida de grups i persones des de la perspectiva dels Drets Humans. Tothom pot necessitar del Treball Social en algun moment al llarg de la seva vida. I allà hi serem!

Comparteix l’article

Etiquetes