COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

L'oci i l'acció sociocultural, dirigides als nens/es, adolescents i joves i els seus efectes per a la millora de la cohesió social

  • L'oci i l'acció sociocultural, dirigides als nens/es, adolescents i joves i els seus efectes per a la millora de la cohesió social
L'oci i l'acció sociocultural, dirigides als nens/es, adolescents i joves i els seus efectes per a la millora de la cohesió social
Comparteix a les xarxes socials

18.10.18

Els dies 12 i 13 de juny de 2018 es va celebrar a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL el III Seminari Internacional Oci, acció sociocultural i cohesió social. Recerca en ciències socials per a la millora de la Societat en el qual es van presentar els resultats de la recerca I+D+i "Oci, Acció sociocultural i Cohesió Social" (EDU2014-57212-R), desenvolupada pel Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. Compartim els resultats d'aquesta investigació que tenia com a finalitat aprofundir en la correlació existent entre les pràctiques d'oci i d'acció sociocultural adreçades als nens / es, adolescents i joves i el grau de cohesió social del territori.

Les activitats i les entitats de lleure i d'acció sociocultural afavoreixen el desenvolupament de la cohesió social, especialment pel que fa a: a) el foment de la participació; b) el desenvolupament del compromís social; c) la promoció de lideratge horitzontal de les entitats; d) la millora de les competències professionals i de l'èxit educatiu i e) la construcció de xarxes de suport social.

El foment de la participació que les entitats i activitats de lleure i d'acció sociocultural promouen s'origina, fonamentalment, des de les relacions interpersonals i grupals que es produeixen en aquests espais. Un efecte positiu d'aquestes relacions és que la ciutadania millora la seva confiança en les institucions públiques, gràcies al paper mediador de les entitats, així com també la seva capacitat de mobilització social.

A més, aquestes activitats fomenten la cooperació i la coresponsabilitat entre el veïnat, el voluntariat i/o els professionals desenvolupant en els nens adolescents i joves un major compromís social que reporta benestar i capacitat d'activació política.

Un altre aspecte significatiu és la promoció de lideratge horitzontal que les entitats oci i d'acció sociocultural promouen. Davant comunitats heterogènies i diverses com les actuals, es fa necessari establir un lideratge horitzontal que posi en interacció a grups i persones diferents, sota una mateixa meta comuna. Aquest lideratge requereix d'un treball en xarxa que es porta a terme mitjançant actuacions i formes de treball de caràcter cooperatiu i corresponsable.

Les entitats i activitats de lleure i d'acció sociocultural també incideixen positivament en l'augment de les competències professionals i de l'èxit educatiu dels infants, adolescents i joves que hi participen, contribuint així a la igualtat oportunitats.

Finalment, es destaca també, a partir de les dades recollides en l'estudi, com incideixen les activitats esmentades de forma rellevant en el desenvolupament de les xarxes de suport social. Tres elements que defineixen aquest model de suport social que promouen les entitats són la capacitat de fomentar la relació entre generacions i cultures; la utilització de l'espai públic com a font d'interconnexió entre equipaments i programes i la percepció de seguretat i confiança per part de la ciutadania.

La recerca realitzada aporta elements sobre la importància de l'oci i l'acció sociocultural com a contextos i espais especialment importants per a la promoció i el desenvolupament de la cohesió social als barris i territoris on hi ha aquest tipus d'activitats. D'aquí la necessitat de seguir investigant en aquest àmbit d'estudi, des de i amb la comunitat, com un repte urgent en les nostres societats actuals, especialment per a la infància i l'adolescència