COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El lleure educatiu, dinamitzador de comunitats i promotor d’activisme social

El lleure educatiu, dinamitzador de comunitats i promotor d’activisme social

Txus Morata
Professora del Grau d’Educació Social i de màsters universitaris. Investigadora Principal del Grup de Recerca GIAS. Directora de la Càtedra de Lleure Educatiu i d’Acció Sociocultural
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

29.03.22

Les activitats d’educació en el lleure són més que un espai per passar l'estona entre l’escola i la família o els espais laborals i familiars? Pot incidir en la millora dels barris i ajudar a potenciar les relacions entre els veïns i veïnes i promoure activisme i participació comunitària? 

Davant d'una societat complexa, diversificada i amb desigualtats socials importants cal recuperar el territori, el barri, els entorns propers de relació i les xarxes de suport per a les persones, així com també promoure l'activació de les comunitats. En aquest sentit, les activitats de lleure educatiu, concebudes des del compromís solidari i per a l'enriquiment del bé comú, permeten crear societats més justes i igualitàries. 

1. Existeixen evidències científiques i pràctiques avaluades que reforcen la idea que les activitats d’educació en el lleure promouen accions que contribueixen a aconseguir cotes més grans de justícia social, així com també un compromís cívic més gran dels veïns i veïnes amb el lloc on viuen. 

2. El lleure educatiu, pel seu arrelament al territori i la seva capacitat de construir i participar en la cultura local, afavoreix la construcció de relacions i xarxes veïnals, afavorint així una millora de la convivència –entre diferents cultures, entre diferents generacions i entre diferents formes de pensament i de referències. Xarxes especialment importants per a aquelles persones i famílies més vulnerables, que requereixen una atenció personal i comunitària més gran. El lleure educatiu esdevé, per tant, un context privilegiat per connectar persones, programes, institucions i cultures. Algunes accions que ho faciliten poden ser, per exemple, les comissions d’activitats de cultura popular per a l’organització de les festes del barri, activitats de solidaritat com els bancs d’aliments; també els espais familiars, ludoteques i  espais de lleure familiar, els casals de gent gran i els centres de lleure educatiu per a infants i adolescents com ara els esplais o grups d’escoltes. 

3. La pràctica de la participació en espais de lleure educatiu promou la construcció d'un model de ciutadania amb capacitat de mobilització i activisme social, especialment:

          a) construint associacionisme juvenil com, per exemple, casals de joves; 

          b) promovent espais de debat i de reivindicació social i política sobre qüestions relacionades amb la vida dels barris com la salut comunitària o la diversitat cultural i religiosa, entre d’altres;

          c) també, desenvolupant rols i funcions mediadores entre la ciutadania i les administracions, com poden ser la creació de plataformes per la defensa dels drets de la ciutadania.  

4. El lleure educatiu és també un context idoni i important per a la inclusió social, ja que permet la participació de totes les persones, sense discriminació de gènere, ètnia, cultura, estils de vida, capacitats, etc. Els programes d'educació intercultural són un exemple d'acció pensada per promoure el coneixement de cultures diverses i facilitar-ne el respecte. També cal, en aquest aspecte, garantir la participació de totes les persones, eliminant barreres estructurals i idiomàtiques, entre d'altres. Les entitats esportives, artístiques, els esplais i els grups escoltes són alguns exemples d'activitats i recursos de la comunitat des d'on es pot garantir la inclusió social.

5. Finalment, cal destacar també com les activitats d’educació en el lleure contribueixen al desenvolupament de la vida cultural i comunitària dels barris, mitjançant activitats artístiques, esportives, culturals, en espais naturals i de la ciutat, afavorint que els ciutadans puguin expressar-se i comunicar les seves idees i visions. Les rutes culturals o naturals per a gent gran, però també per a altres grups d'edat, són experiències molt esteses que fomenten el coneixement de l'entorn i el desenvolupament cultural. També les activitats proposades per centres cívics o cases de cultura fan possible aquest desenvolupament.

Així doncs, les activitats de lleure educatiu contribueixen de manera significativa al desenvolupament i la millora de les comunitats i dels barris, afavorint xarxes de relació, promovent participació social i desenvolupament cultural i actuant com a espais per a la inclusió.  

La participació en activitats de lleure educatiu genera vivències i aprenentatges sobre com implicar-se en la dinamització dels barris construint, d’aquesta manera, societats més justes i igualitàries.