COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

La construcció de la identitat en els joves de famílies immigrades

La construcció de la identitat en els joves de famílies immigrades

Montse Soria Bonich
Coordinadora d’Acció Social
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

18.12.16

Avui, 18 de desembre del 2016, se celebra el Dia internacional del Migrant. Les migracions són un fenomen mundial que han tingut lloc al llarg de la història i afecten a milions de persones de països diferents, que per causes diverses, cerquen noves oportunitats per a la millora de les seves vides.

Joves dels centres socioeducatius adherits a la Fundació Pere Tarrés preparant-se per participar en la Transpirenaica

Els i les joves de famílies immigrades sovint es troben en situacions de major vulnerabilitat social en una societat d’acollida, que no sempre és amable davant la diferència. Els joves s’enfronten a una societat de caràcter adultocràtic on l’edat també és un eix de desigualtat. De fet, la joventut és una etapa vital clau en la construcció de la identitat, doncs, com a conjunt de moments rellevants de la vida també pot ser una etapa decisiva en la construcció d’itineraris i trajectòries vitals.

Els fills i filles de famílies immigrades es troben en una societat que els diferencia en un moment vital on “la diferència” en la construcció de la identitat és clau per edat. Aquests joves cerquen definir-se quan a la vegada s’enfronten amb prejudicis i estereotips quotidians, que volen definir-los. En aquest context, la reafirmació de la identitat familiar o de partida és una estratègia de defensa. Un reclam front la incapacitat de definir-se en el marc d’una societat que ja ha decidit els elements identitaris d’aquests joves. 

Les persones disposen d’identitats construïdes a partir de les relacions establertes en diferents àmbits de la vida quotidiana. La família, l’escola, el treball, l’espai públic o el grup d’iguals són àmbits relacionals on els individus assumim normes i valors. El repte és que els i les joves, en aquest cas de famílies immigrades, preguin consciència de tots els recursos i estratègies que disposen com a joves i amb procedències diverses en aquesta societat.

Clau és donar veu per generar ciutadans de ple dret. Els fills i filles de famílies immigrades, no han decidit emigrar en la majoria de casos i no disposen d’un projecte migratori. La decisió sol ser dels pares. D’infants inicien un viatge a un país diferent al seu que no acaba amb l’arribada al mateix si no que continua per tal d’adaptar-se a la societat d’acollida. Els fills i filles de famílies immigrades també poden néixer als països d’arribada dels seus pares i trobar-se amb les dificultats de viure entre dos realitats culturals diferents: la de casa i la de l’escola. 

Els processos migratoris també suposen pèrdua de capacitat econòmica i disposar de posicions més vulnerables a la societat per factors econòmics, però també social i/o culturals. La xarxa social a la societat d’acollida normalment és més feble i des de molts serveis d’intervenció socioeducativa s’intenta afavorir espais de relació i de diversitat cultural per generar noves oportunitats.

En el marc d’aquest diada, són molts els reptes presents, especialment davant la crisi humanitària actual entorn les persones refugiades. Igualment, els i les filles de famílies immigrades són ciutadanes amb experiències vitals diverses que poden aportar més riquesa  a la nostra societat. La mirada ha de canviar per assumir aquest repte actual.