COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Els Consells d'Infants en temps de pandèmia: adaptar-se a la "nova virtualitat"

Els Consells d'Infants en temps de pandèmia: adaptar-se a la "nova virtualitat"
Mireia Corominas

Mireia Corominas
Coordinadora de convivència i acció comunitària

Laura Xicart

Laura Xicart
Coordinadora del Consell d’infants d’Esplugues de Llobregat

06.09.21

Amb l’estat d’alarma generat per la pandèmia que vivim des de ja fa més d’un any, són moltes les realitats que s’han hagut d’adaptar a aquesta nova situació i, en això, els consells d’infants han estat també protagonistes de noves estratègies per continuar garantint l’oportunitat, el dret i, ara més que mai, la necessitat dels infants a ser escoltats i continuar teixint vincles amb la seva ciutat i el seu entorn.

En un moment clau en què es construeix el sentiment d’identitat i pertinença, les mesures de distància social han estat pels nens i nenes difícils d’assumir, en tant que la participació de l’infant o l’adolescent en tot el que l’afecta és el que en configurarà l’estatus de ciutadà o ciutadana (Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, pàg.5).

En aquest sentit, l’esforç; la capacitat d’adaptació; la bona organització i gestió de la informació, així com la capacitat innovadora per part d’entitats, administracions i professionals en el marc dels consells d’infants, ha estat clau per generar noves dinàmiques i estratègies participatives en entorns virtuals, amb l’objectiu d’afavorir la convivència i la integració social en l’àmbit veïnal i local, tal i com estableix l’article 12 d’aquesta mateixa Llei, malgrat que la situació d’aïllament viscuda durant el darrer any n’hagi dificultat la tasca.

És per això que, si bé durant el darrer trimestre del curs passat els Consells d’infants en molts casos van implementar un sistema de sessions de treball en format virtual de manera provisional, la situació d’emergència ha fet que aquest sistema s’hagi mantingut i evolucionat com a estratègia de treball al llarg del curs 2020-21.

 

El Consell d’infants d’Esplugues de Llobregat, un exemple de participació infantil en format virtual

Aquest ha estat el cas del Consell d’infants d’Esplugues de Llobregat el qual, a banda de dinamitzar sessions participatives a les aules adaptades als protocols preventius (bombolles, mascaretes, distàncies,...), els nens i nenes han protagonitzat sessions plenàries en format virtual on ha estat necessari estructurar meticulosament cadascuna de les sessions.

Per dinamitzar les plenàries un aspecte rellevant és l’ordre, el contingut i el temps en cadascuna de les intervencions per tal d’avançar en l’encàrrec a treballar i, al mateix temps, amb la voluntat de crear un ambient de treball proper malgrat la distància que pot generar la virtualitat. És per això que les sessions es treballen “Creant un espai cuidat on les necessitats dels infants han estat al centre, avançant en trobar la comoditat dins del món en línia. Obrir molt la mirada a detectar si estàvem còmodes, si totes seguíem el ritme i si podíem crear moments d’intercanvi i interacció”, tal com explica la Laura Xicart, dinamitzadora del Consell durant aquest darrer curs escolar.

En aquesta línia, les sessions plenàries es plantegen per una banda, obrint espais de temps per tal que els infants es puguin connectar i resoldre dubtes i, per l’altra, dinamitzant activitats a través de grups de treball reduïts o plataformes més dinàmiques com ara pissarra digital i enquestes, creant així moments per compartir inquietuds i vivències més enllà de l’encàrrec que els i les nenes participants tenen entre mans.

Al mateix temps, i tenint present que la informació que es va generant al llarg d’un procés participatiu és molt important per fer que les persones implicades puguin arribar a un consens, el treball coordinat amb tots els agents esdevé clau per avançar en l’encàrrec. Per aquest motiu la implicació de famílies, tutores i tutors d’aula, així com responsables tècnics i polítics, és determinant per garantir l’èxit d’un procés de participació dinamitzat en la distància i en què els infants en són els protagonistes.

Si bé doncs, el treball coordinat amb totes les persones implicades és vital per arribar a propostes viables i tangibles en un procés participatiu, el treball en la distància més enllà de ser una dificultat afegida, amb una organització acurada de cadascuna de les intervencions, el contingut, la metodologia i l’ambient generat, pot fer que l’experiència sigui un èxit a tenir present per a properes edicions en Consells d’infants.

Comparteix l’article

Etiquetes