COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El coaching que proposem

El coaching que proposem

Eva Carulla
Docent de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

22.11.18

El procés de coaching explicat d’una manera simple, busca ajudar a la persona a treure el millor d’ella mateixa. Reconeixent i assumint el potencial propi de cada individu i de cada grup en un entorn determinat. Això és el que ens dona la base transformadora. Sovint no trobem solució a un problema perquè sempre l’abordem des de el mateix angle.

L’objectiu del coaching  és donar eines a persones sensibles a l’evolució global de l’humà per a sublimar-se.

Plantejament del procés de coaching

L’objectiu del coach és que la persona o equip amb el que es treballa assoleixi el millor desenvolupament possible dels seus objectius, posant el focus en la persona, en la conversa i en l’objectiu que es vol aconseguir.

Per això el primer pas i on posem molta energia és en la formulació correcta dels objectius.

Un objectiu ha de ser concret, afirmatiu, realitzable i que estigui sota el control de la persona que el planteja.

En un procés de coaching s’explora, que és allò que realment volem, perquè ho volem i com ho volem. Ja sigui des de una perspectiva individual o d’equip.

El procés de coaching ajuda a la persona a centrar-se per aconseguir que totes les respostes a aquestes preguntes siguin coherents i benefiques. Partint de la premissa que cada persona i cada equip és diferent, per la qual cosa cada procés serà diferent.

Si no hi ha coherència o principi de beneficència és possible que l’objectiu fracassi, i quan aquest és el cas, també ens donarà  quelcom positiu: l’aprenentatge i la possibilitat de re-formular l’objectiu.

Quan l’objectiu està ben plantejat, la coherència i el principi de beneficència son respectats, podem iniciar el disseny de la bona estratègia orientada als bons resultats.

El coaching que proposem és un aprenentatge de vida via la reflexió i la formulació d’una estratègia ben planificada: que vull?, perquè ho vull?, com ho vull? On ho vull? Amb qui ho vull? Que aportarà al conjunt? Com ho aconseguiré?

Cada fase del procés te les seves eines i tècniques que obliguen al client a centrar-se en ell, en la seva relació amb els altres i amb l’entorn i en els seus resultats desitjats, i així extreure sempre el potencial màxim que sovint amaguem a dintre nostre.

En la formació s’expliquen diferents corrents de pensament i tècniques. Perquè l’alumne experimenti en quina es troba més còmode. El coaching treballa amb la comunicació humana, l’habilitat en la comunicació no verbal i  verbal seran les eines del coach. Els exercicis que es proposen van adreçats a millorar-ne el seu coneixement i aplicabilitat.

El coaching és complexa i simple a la vegada, estar format en coaching et permet l’habilitat d’estar a dintre del procés i a l’hora poder contemplar-lo des de fora per poder conduïr-lo tenint en compte totes les persones implicades.

Per a més informació: 

https://www.peretarres.org/es/formacion/curso-herramientas-coaching-autolideraje-emociones?codi=3730

https://www.peretarres.org/es/formacion/curso-herramientas-coaching-liderazgo-gestion-equipos?codi=3728

Comparteix l’article

Etiquetes