COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Eva Carulla

Docent de la Fundació Pere Tarrés

Sóc resilient? I el meu equip ho és?

09.03.21

Lideratges, actituds i eines per millorar la capacitat de resiliència dels equips socioeducatius.

Empatia pràctica i distància social

27.05.20

En el món educatiu, de lleure i social utilitzem constantment el concepte d’empatia per explicar que ens hem de posar “en el lloc de l’altre” , ja que necessitem comprendre com la persona viu una situació determinada per poder-la acompanyar en el seu procés d’aprenentatge i/o de benestar.

Resolució de conflictes i envelliment

23.08.19

Un conflicte interpersonal es dona quan una o més persones tenen la percepció que existeix incompatibilitat entre elles per l’assoliment del seu objectiu. 

Resolució de Conflictes i envelliment

28.01.19

Un conflicte interpersonal es dona quan una o més persones tenen la percepció que existeix incompatibilitat entre elles per l’assoliment del seu objectiu. Aquesta percepció  crea una resistència sentida per una ó més parts implicades i aquestes resistències creen el conflicte.

El coaching que proposem

22.11.18

El coaching és un procés creatiu generador de noves possibilitats. Tot coaching és un camí amb unes etapes i unes tècniques que proposa desbloquejar obstacles per poder assolir objectius concrets. Des de la Fundació Pere Tarrés proposem aprendre a guiar un procés de coaching des de una perspectiva creativa apreciant les competències i habilitats que ja tenim. Partim del significat i del sentit que la persona o l’equip està donant a la situació present i com, des de aquest punt, pot crear nous camins de futur realistes que permetin una millora. Aquests camins de futur han de possibilitar una millora per a les persones que acompanyem. És un camí creatiu que es dona entre acompanyador/a i acompanyat/ada.