COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Cristina Vidal

Cap d’estudis de gent gran i atenció sociosanitària FCiE de la Fundació Pere Tarrés

Vull treballar en el SAD: quin Certificat de Professionalitat necessito?

10.12.20

L’aparició dels certificats de professionalitat va ser una gran oportunitat per endreçar la formació ocupacional i garantir uns criteris mínims a nivell competencial per millorar la qualificació professional.

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

24.02.19

Els certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que comporti una regulació del sistema professional; i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball (SPOC, s.d).