Ajuts econòmics, premis i subvencions

Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per l'any de 2018

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Lleure, joventut, educació, entre d'altres.

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Ajuntament de Barcelona

Terminis

25/01/2018

L'objecte de la subvenció és finançar projectes en els següents àmbits:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l’associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Fomentar valors de civisme i convivència.
 • Promoure una ciutat intercultural.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
 • Apoderar persones i col•lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres

Els requisits de la convocatòria són els següents:

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2018-2019, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri.
 • Que les sol•licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col•lectiu amb els que l’Ajuntament ja col•labori (conveni, subvenció o contractació).

Més informació

Des del MCECC i la XACS realitzarem una sessió formativa el proper dimecres dia 15 de gener de 2018 a la sala de reunions de l'Alberg Pere Tarrés. La formació es realitzarà a les 19,00h de la tarda. Serà necessari que facis la teva inscripció aquí.