Ajuts econòmics, premis i subvencions

Programa Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social per al 2018

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Acció social i Educació

Qui s'hi pot presentar?

Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Obra Social La Caixa

Terminis

26/02/2018

La convocatòria vol impulsar projectes que afavoreixin la promoció, el desenvolupament integral i la igualtat d’oportunitats de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social. Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant-ne les capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

Les Línies Prioritàries seran les següents:

  • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies
  • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
  • Atenció de les necessitats bàsiques

La quantitat sol·licitada no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 40.000 €. En cas que el projecte es presenti per part d’un partenariat, la quantitat sol·licitada no pot ser superior a 60.000 €.