Ajuts econòmics, premis i subvencions

Convocatòria d'Interculturalitat i Acció Social de l'Obra Social "La Caixa" per al 2017

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Interculturalitat i Acció Social

Qui s'hi pot presentar?

Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Obra Social "La Caixa"

Terminis

03/05/2017

Aquesta convocatòria vol donar suport a projectes d’intervenció social per la millora de la convivència ciutadana intercultural i la cohesió social, així com també a projectes socioeducatius de promoció de salut, a la prevenció de la violència i a la igualtat d’oportunitats.

Les diferents línies de projectes seran les següents:

  • Convivència ciutadana intercultural, participació social i enfortiment comunitari
  • Mediació i gestió de la diversitat cultural
  • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
  • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addiccions
  • Prevenció de les diverses formes de violència

Cada entitat només podrà presentar un projecte a aquesta convocatòria. També es poden presentar projectes de forma conjunta amb altres entitats.

L'import màxim subvencionable és d'un 75% del total del projecte fins a un màxim de 40.000,00 € en projectes presentats per una entitat i de 60.000,00 € en projectes conjunts.